Archiv aktualit


 • Od listopadu 2017 je jednotka zařazena do systému pro výjezdy s AED (automatizovaný externí defibrilátor).
 • V úterý 13. 6. 2017 se členové jednotky zúčastnili ve Tvarožné výcviku s vrtulníkem zaměřeného na plnění bambi vaku.
 • V sobotu 29. 4. 2017 členové jednotky natáčeli prezentační video pro společnost IBM, které možná bude kolovat celou touto nadnárodní společností a možná i navenek. Výsledek zveřejníme.
 • V sobotu 22. 4. 2017 se starosta sboru zúčastnil mimořádného sjezdu MHJ v Zastávce u Brna. Na sjezdu byly schváleny dílčí změny stanov spolku, aby zejména odpovídaly legislativním nárokům.
 • Ve čtvrtek 20. 4. 2017 se delegace sboru zúčastnila v Praze jednání spolků s ministerstvem financí, kde se, za účasti ministra, řešila oblast činnosti, daní apod.
 • V neděli 16. 4. 2017 proběhla úspěšně Pomlázková zábava v KD Bedřichovice.
 • V pátek 17. 2. 2017 proběhla v sále orlovny Výroční členská schůze za přítomnosti několika hostů z okolních sborů, starostky města a prezidenta MHJ.
 • Bruslení vydrželo témeř celý měsíc, kluziště letos fungovalo až do 2. 2.!
 • Od 5. 1. 2017 je možno bruslit v parku.
 • Od března je upravována sekce fotogalerie, kde naleznete odkaz na rajce.net. Zde jsme zřídili vlastní uživatelský účet a umisťujeme celý fotoarchív sboru.
 • V pátek 19. 2. 2016 se v budově orlovny konala Výroční členská schůze. Za účasti téměř poloviny členů sboru a 14 hostů proběhla oficiální část, během níž byla předána vyznamenání některým členům, přijata důležitá rozhodnutí, předneseny zprávy o činnosti, zdravice hostů a diskusní příspěvky. Také byl zvolen výkonný výbor a revizní komise - a to ve stejném složení jako doposud. Po schválení usnesení následovala večeře, foto a videoprezentace roku 2015 a volná zábava až do nočních hodin.
 • KLUZIŠTĚ: Od neděle 17. 1. 2015 prřipravujeme, díky vhodným klimatickým podmínkám, v městském parku na Riegrově ulici kluziště.
 • V sobotu 12. 12. 2015 ve 14.00 hod. bylo v Bedřichovicích slavnostně předáno jednotce zásahové vozidlo (DA) určené pro stanici Bedřichovice. Jedná se o starší podvozek Iveco s novou nástavbou. Nahrazuje tak zastaralý DA Avia Furgon.
 • V pátek 11. 12. 2015 se zástupci HS Šlapanice (starosta Michal Velan a Petr Vostal) zúčastnili Výroční valné hromady SDH Ponětovice. V sobotu 12. 12. odpoledne byli představitelé sboru i jednotky přítomni slavnostnímu předání nového vozidla v Bedřichovicích. Následně byli Michal Velan s vedoucí mládeže Veronikou Brunclíkovou přítomni na Výroční valné hromadě SDH Jiříkovice a poté ještě Michal Velan společně s velitelem JSDH Jiřím Zvešperem na Výroční valné hromadě SDH Bedřichovice, který tak tento den oslavil 85 let své existence.
 • O adventních víkendech probíhá na Masarykově náměstí nově pestrý kulturní program s názvem Šlapanické vánoce. Součástí je i otevřené ohniště, a tak členové jednotky vkonávají v prostoru náměstí při akcích požární dozor.
 • V sobotu 28. 11. 2015 se naši 2 zástupci zúčastnili 10. ročníku Odborné konference MHJ, která se konala v areálu VUT v Brně.
 • V sekci videogalerie přidáváme průběžně nové odkazy!
 • O víkendu 7. - 8. 11. 2015 se konalo v sídle MHJ v Zastávce u Brna školení rozhodčích a seminář vedoucích mládeže. Tímto máme 4 rozhodčí dospělých s prodlouženým osvědčením a 3 vedoucí s osvědčením a odznakem "vedoucí mládeže" + s osvědčením rozhodčí mládeže.
 • V sobotu 5. 9. 2015 odpoledne jsme se zúčastnili oslav 135. výročí založení SDH Podolí.
 • V pátek 28. 8. 2015 jsme s naším programem HASIČINA NEJEN DŘINA vyjeli na firemní párty našeho partnera ATComputers do Ostravy. Na zdejší podmínky jsme upravili soutěže a pomohli připravit pro zaměstnance společnosti jednu ze součástí bohatého programu.
 • Na žádost WIKY LANDU jsme v úterý 30. 6. 2015 připravili odpolední program hlavně pro malé návštěvníky tohoto zábavního centra v Modřicích. Mohli si prohlédnout nejen část našeho vozového parku, ale vyzkoušet si své dovednosti v připravených disciplínách.
 • V sobotu 27. 6. 2015 proběhl 4. ročník Rosťova country večera. Akce byla příjemná, pohodová, nicméně ani na tuto akci návštěvnost nepokryla náklady.
 • V pátek 26. 6. 2015 jsme připravili Danceparty s Hitrádiem Magic Brno. Počasí nám přálo nicméně účast návštěvníků byla tragická, takže jsme produkci předčasně ukončili.
 • Ve čtvrtek 25. 6. 2015 se konala na zahradě jednoho z našich členů poslední schůzka oddílu mládeže před prázdninami. Už samotná cesta na zahradu byla zajímavá. Následovaly hry, opékání špekáčků a předání vysvědčení a sladkostí od vedoucí všem členům oddílu. Pozváni byli i rodiče dětí a další členové HS, kteří oddílu během roku pomáhali. Počasí výborné, atmosféra příjemná, takže zase v září ve zbrojnici.
 • V pátek 19. 6. 2015 odpoledne se 4 členové jednotky s vozidlem CAS32 T815 zúčastnili u obce Tvarožná výcviku s vrtulníkem. Celkem se účastnilo 21 jednotek sborů dobrovolných hasičů a náplní praktického výcviku bylo zvládnout plnění závěsného bambi vaku, který se používá zejména pro hašení lesních požárů. Pro naši jednotku to byl už druhý takový výcvik.
 • V sobotu 13. 6. 2015 proběhl den s názvem Hasičina nejen dřina. Tropické počasí akci přálo a přišlo mnoho návštěvníků. Večerní zábava bohužel skončila předčasně díky bouřce. A také bylo ráno poznamenáno noční krádeží tašky starosty sboru, kde byla sborová peněženka, razítko a další věci.
 • V sobotu 6. 6. 2015 jsme se zúčastnili Dětského odpoledne ve Velaticích, které (s naší skromnou pomocí - technika, vybavení, lidé) pořádal místní SDH. Velký dík patří SDH Velatice za vydařenou akci.
 • V neděli 31. 5. 2015 odpoledne jsme se tradičně zúčastnili již 24. ročníku Dětského dne pořádaného Kynologickým klubem Šlapanice v jejich areálu "Hliník" ve Šlapanicích. Naše jednotka provedla ukázku společně s oddílem mladých hasičů - simulovaný požár porostu se záchranou 2 zraněných osob. 
 • Oddíly mládeže HS Šlapanice a SDH Jiříkovice absolvovali 22. - 24. 5. 2015 společný víkendový vílet v Mariánském údolí.
 • V neděli 17. 5. 2015 jsme se s TA 1 VW Transporter zúčastnili oslav 130. výročí založení SDH Kovalovice.
 • V sobotu 16. 5. 2015 proběhla ve zbrojnici tradiční jarní úklidová brigáda.
 • V sobotu 25. 4. 2015 se družstva mladších a starších žáků zůčastnila obvodního kola soutěže MHJ v Syrovicích. Mladší skončili na 11. místě a starší díky 4. místu postupují do okresního kola. 
 • V pondělí 20. 4. 2015 dopoledne navštívila naše jednotka s vozidlem CAS 15 MAN mateřskou školku v Brně - Lesné, kde celkem 5 třídám dětí členové předvedli zásahové vybavení. Cestou z ukázky narazili na čerstvou dopravní nehodu os. automobilu s autobusem na ul. Ostravké. Nehoda se obešla bez zranění, a tak jednotka provedla zásah formou protipožárního optření na vozidlech, usměrňování dopravy a úklidu vozovky. 
 • V pátek 27. 3. 2015 probíhalo na vlnách Českého rozhlasu studio Brno vysílání týkající se Šlapanic. V rámci tohoto celodenního pásma se formou přímého vstupu - rozhovoru se starostou - stručně představil i náš hasičský sbor.
 • Hasičskou zbrojnici ve Šlapanicích navštívili malí hasiči od našich kolegů z Kobylnic. Ve středu 18. 3. mladší žáci a v pátek 20. 3. 2015 přípravka. Děkujeme za tuto milou návštěvu a doufáme, že se jim u nás líbilo. Můžeme Kobylnickým hasičům závidět tolik dětí v mládežnickém oddíle.
 • V sobotu 14. 3. 2015 odpoledne se v prostorách Lidového domu v Žabčicích konal řádný sjezd MHJ. Za HS Šlapanice se zúčastnili Michal Brunclík (jako delegát HS Šlapanice a OV MHJ Brno) a Michal Velan jako člen prezídia, kandidát prezídia a řídící sjezdu. Sjezd probíhal za účasti drtivé většiny pozvaných delegátů zastupujících všechny hasičské sbory sdružené v MHJ i hostů. Hlavními body sjezdu bylo schválení upravených stanov spolku v souladu s novým občanským zákoníkem, volba nového prezídia MHJ a předání čestných vyznamenání. Prezidentem byl zvolen opět Zdeněk Milan a jeho náměstky Dušan Spáčil a Michal Velan. Jinak jedenáctičlenné prezídium má oproti minulému 3 nové členy.
 • V sobotu 28. 2. 2015 se uskutečnila v Ostrovačicích Okresní konference MHJ okresu Brno sdružující hasičské sbory z Brna - města a Brna - venkova. Na konferenci byl na pětileté funkční období zvolen nový devítičlenný okresní výbor, jehož členem je i Michal Brunclík z HS Šlapanice.
 • V pátek 9. 1. 2015 se uskutečnila výroční členská schůze sboru. 
 • Od 31. 12. 2014 je možno používat kluziště v městském parku!
 • Dne 19. 11. 2014 došlo k podpisu smlouvy s naším novým partnerem, společností ICEC, která sboru poskytne ve svém areálu prostory k uskladnění nemalého inventáře.
 • V pondělí 30. 6. 2014 proběhl závěrečný kvíz tohoto školního roku. Náš tým jej suveréně vedl od začátku až do konce a získal tak v posledním kole sezóny zlatou příčku. Další kvíz bude až 1. září. 
 • Máme za sebou poslední červnový víkend 2014 a můžeme po náročném měsíčním maratonu oddechnout a nabrat síly na Šlapanické slavnosti.
 • Po špatném startu z posledního místa a velmi kolísavých výsledcích jednotlivých kol se v kvízu 23. 6. náš tým nakonec usadil na třetí příčce a navíc získal panákovou prémii.
 • Kvíz v úterý 17. 6. 2014: bronzová pozice
 • Na hospodském kvízu v pondělí 9. 6. jsme získali další zlatou příčku.
 • Proběhl náročný víkend v tempu akce Hasičina nejen dřina, která se konala v sobotu 7. 6. Tropické teploty a spousty návštěvníků - tak to letos vypadalo. Děkujeme všem. 
 • Kvíz 2. 6. 2014: Návrat na stupně vítězů a dělba o 2. - 3. místo. A sešlo se dokonce 8 členů týmu.
 • V pondělí 26. 5. získal náš tým v hospodském kvízu zásadní prvenství - za celou historii účasti (od ledna) skončil po čestném boji na posledním místě. Tým měl také nejméně členů ze všech - 3.
 • Na konec videogalerie vloženo video z námětového cvičení z roku 1989. 
 • A opět zlatá příčka v Hospodském kvízu 19. 5. 2014. Tentokrát náš tým dokonce udělal osobní rekord v počtu získaných bodů.
 • V dalším kvízu 12. 5. jsme získali první příčku.
 • V hospodském kvízu 5. 5. 2014 se umístil náš tým na bronzové pozici.
 • Už v řádném termínu - v pondělí 28. 4. 2014 - se konal další kvíz na Sokecu a družstvo hasičů urvalo zase jednu zlatou.
 • Ve středečním (kvůli finálovému zápasu Komety posunutém) Hospodském kvízu jsme vybojovali (podobně jako Kometa) 2. místo.
 • 23. 4. 2014 přidáno video z akce Rosťův country večer 2013.
 • V úterý 15. 4. se po dlouhé době náš tým umístil v Hospodském kvízu na prvním místě.
 • Po vynechání informací z několika kol kvízu je tu výsledek z úterý 8. 4., kdy se náš tým podělil o 2. - 3. místo a získal opět panákovou prémii. Kdo chce o Hospodském kvízu vědět více, má možnost každé pondělí od 19.00 v restauraci Sokec.
 • 16. 2. 2014 doplněna do záložky videogalerie kompletně HASIČINA NEJEN DŘINA 2013
 • V pondělí 17. 2. 2014 opět kvíz a tentokrát bronzová medaile.
 • V pondělí 10. 2. 2014 proběhlo v restauraci Sokec již 4. kolo "Hospodského kvízu" o 56 otázkách. Dosavadní výsledky našeho týmu: 2x 1. místo, 2x 2. místo a 1x panáková prémie. 
 • Ani v zimě hasiči nezahálí. V pondělí 20. 1. 2014 se náš tým zúčastnil "Hospodského kvízu" v restauraci Sokec a v konkurenci 5 dalších získal 2. místo.
 • 26. 11. 2013 aktualizována záložka "Naše technika"
 • 23.9.2013 vložena nová videa 
 • 19. 10. 2012 se konala schůzka oddílu mládeže (vedeného D. Křenkem a R. Ivičičem) po 20 - ti letech.
 • Ve čtvrtek 8. 11. 2012 se tříčlenná delegace zúčastnila v hotelu Voroněž v Brně slavnostního vyhlášení výsledků soutěže DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 2012. S projektem HASIČINA NEJEN DŘINA jsme získali krásné 2. místo mezi sbory na jižní Moravě (článek, foto a video).
 • V pátek 22. 2. 2013 proběhla v restauraci Sokec výroční členská schůze sboru, která přinesla drobné změny ve výboru.
 • Ve středu 7. 11. 2012 byla přivezena po částečné repasi CAS 32 T815
 • V srpnu 2012 byla odvezena CAS 32 T815 na repasi, která bude trvat cca 2 měsíce.
 • Přidáno nové video HASIČINA NEJEN DŘINA 2012 
 • Aktualizována záložka "ČLENOVÉ JEDNOTKY" (4. 5. 2012)
 • Aktualizovány záložky "HISTORIE", "VIDEOGALERIE" (5. 4. 2012), "NAŠE TECHNIKA" (22. 4. 2012) .
 • V brzké době chystáme rozsáhlejší aktualizace webu. Starosta sboru zpracovává podklady a prosí o trpělivost členů i dalších návštěvníků stránek.
 • Postupně přidáváme starší videa, která najdete až na konci videogalerie (odspodu jsou podle data řazena od nejstarších po nejnovější nahoře).
 • V pátek 24. 2. 2012 proběhla Výroční členská schůze. Děkujeme všem, kteří přišli. Ve výboru došlo k jediné personální změně.
 • Program akcí 2012 byl v únoru schválen. 
 • Přidáno nové video HASIČINA NEJEN DŘINA 2011 (únor 2012)
 • Do výjezdu JSDH byl zařazen DA Avia Furgon SDH Bedřichovice (foto). Administrativně má tak JSDH Šlapanice pobočnou požární stanici v Bedřichovicích (léto 2011).
 • V neděli 10. 7. 2011 se družstva žen a mužů zúčastnila netradiční soutěže v obci Lesní Hluboké, kde místní hasiči slavili 100 let od svého založení. (fotovideo)
 • ŽHAVÁ ZPRÁVA - Volejme slááááva! 

  Dnes (10. 3. 2011) byl starostovi sboru doručen dopis s odpovědí rady města na žádost ohledně kulturních akcí na rok 2011. Žádost byla na úřad podána v září 2010! No považte, není to úspěch?

 • V sobotu 5. 3. proběhly nečekaně úspěšně ostatky. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, pomohli s organizací či jinak přispěli.

 • Výroční členské schůze proběhla v poklidu a schválila staronový výkonný výbor pro rok 2011. Další základní informace přineseme.

 • novinky v sekci video: přidána zábava se skupinou Flash
 • Naším hlavním partnerem pro rok 2011 se stala firma ČEGAN. Podrobnosti spolupráce budeme přinášet.
 • Pro členy: termín Výroční členské schůze byl stanoven na pátek 18. 2. 2011 v restauraci Chaloupka na Brněnské ul. Pozvánky vám budou doručeny e-mailem nebo písemně.
 • Do roku 2011 jsme vstoupili s ledovou plochou v parku, kterou JSDH vytvořila ve spolupráci s městem. Její budování započalo mezi svátky a týden sloužila široké veřejnosti, než nastala obleva. Zima však nekončí, počítáme s obnovou.
 • Pokud nám počasí dovolí, uskutečníme i letos KARNEVAL NA LEDĚ - sledujte sdělovací prostředky města, tyto stránky, příp. facebook.
 • V sobotu 5. 3. pořádá HS Šlapanice tradiční OSTATKY. Uskuteční se od 20.00 hod v restauraci Žuráň. Podrobnosti budeme přinášet. 
 • (pondělí 13. 9. 2010) V sekci video přidána dokumentace z cesty do Dětřichova. 
 • (pondělí 6. 9. 2010) Tak jsme se vrátili z Dětřichova, kde jsme strávili 3 hodiny času s velmi příjemnými lidmi. Předali jsme nejen finanční částku, ale i oblečení a další věci. Vše jsme vyfotili a natočili. Nebude to trvat dlouho a dokumentaci naleznete na internetu. Radek Ivičič intenzivně pracuje na tvorbě videozáznamu. Naše cesta do Dětřichova by se neobešla bez podpory města.
 • Je rozhodnuto! V neděli 5. 9. 2010 vyráží VEA Škoda Felicia s posádkou Michal Velan (starosta sboru) a Radek Ivičič (místostarosta sboru a zástupce velitele jednotky) směr Ďětřichov. S sebou povezou finanční dar a oblečení. Cestu hradí město Šlapanice. Vše podstatné bude zdokumentováno a předloženo veřejnosti.
 • Kam vlastně směřuje vaše pomoc se můžete podívat na stránkách SDH Dětřichov a obce Dětřichov
 • Na výborové schůzi 24. 8. jsme (společně se zástupci stárků) vybrali z několika návrhů, kam s pomocí. Zvítězila obec Dětřichov, kde místním dobrovolným hasičům vzala voda většinu vybavení a rozbořila zbrojnici. A těm peníze předáme. Čllenové sboru a stárci také prošli domácí šatníky a bylo nashromážděno několi pytlů s ošacením, které od nás přijme starosta obce. 
 • Díky vám bylo ve veřejné sbírce vybráno v průběhu kulturních akcí 7 843 Kč! Hasičský sbor ze své pokladny přidává 5 000 Kč, tedy celková částka činí 12 843 Kč. Do akce se zapojili i stárci, kteří v rámci Šlapanických slavností spadají pod náš sbor.
 • byla vytvořená nová sekce VIDEOGALERIE
 • odkaz na stránky TV21, kde je video z akce HASIČINA NEJEN DŘINA a rozhovor se starostou sboru Michalem Velanem (Kaleidoskop červenec 2010)
 • foto CAS 32 T815 po rekonstrukci