Členové jednotky

Jiří Zvešper

velitel jednotky

Radek Ivičič

velitel družstva

Petr Fišer

velitel družstva

Ondřej Bednář

velitel družstva, strojník

Michal Brunclík

velitel družstva

Martin Staněk

velitel družstva

Petr Vostal

velitel družstva, strojník

Martin Šebek

velitel družstva, strojník

Bronislav Kočí

strojník, garážmistr

Jan Fojtík

strojník,zást. garážmistra

Jiří Jeniš

strojník

Tomáš Macháček

strojník

Michal Velan

strojník

Milan Kočí ml.

strojník

Petr Velan

strojník

Lukáš Daněk

strojník

Michal Kokeš

hasič

Zbyněk Sirový

hasič

Přemysl Parma

hasič

Martin Jakubec

hasič

Zdeněk Martínek

hasič

Drahomír Křenek

hasič

Petr Brunclík ml.

hasič

Jiří Fišer

hasič

Jan Jeniš

hasič

Štěpán Holásek

hasič

Andrea Brunclíková

hasič

Filip Kocián

hasič

Lukáš Tichý

hasič

Pavel Daněk

hasič

Jan Jež

hasič

Michal Jež

hasič

Jakub Velecký

hasič

Patrik Jamnický

hasič

Jiří Schüffer

hasič