Členové jednotky

Jiří Zvešper

velitel

Radek Ivičič

zástupce velitele

Petr Fišer

velitel družstva

Ondřej Bednář

velitel družstva

Michal Brunclík

velitel družstva

Michal Kokeš

velitel družstva

Martin Staněk

velitel družstva

Bronislav Kočí

strojník, garážmistr

Jan Fojtík

strojník,zást. garážmistra

Jiří Jeniš

strojník

Tomáš Macháček

strojník

Michal Velan

strojník

Martin Šebek

strojník

Milan Kočí ml.

strojník

Petr Velan

strojník

Zbyněk Sirový

hasič

Přemysl Parma

hasič

Martin Jakubec

hasič

Petr Vostal

hasič

Zdeněk Martínek

hasič

Drahomír Křenek

hasič

Petr Brunclík ml.

hasič

Jiří Fišer

hasič

Jan Jeniš

hasič

Pavel Daněk

hasič