PLÁNOVANÉ AKCE HS ŠLAPANICE NA ROK 2017

 • neděle  16. 4.       POMLÁZKOVÁ ZÁBAVA v KD Bedřichovice
 • sobota  10. 6.       HASIČINA NEJEN DŘINA
 • sobota    1. 7.       ROSŤŮV COUNTRY VEČER
 • ?       DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR
 • pátek 11. 8. - neděle 13. 8.       ŠLAPANICKÉ SLAVNOSTI
 • sobota  2. 9.                               DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU se skupinou FLASH
 • zima (dle podmínek)       KARNEVAL NA LEDĚ
MOŽNOST ZMĚN VYHRAZENA, SLEDUJTE AKTUALITY A MĚSTSKÉ SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY


AKTUALITY

!!! VYPALOVÁNÍ POROSTŮ !!!
Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč. Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty

!!! PÁLENÍ !!!

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může nýt uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Zmíněné pálení lze oznamovat pomocí tohoto odkazu: http://paleni.firebrno.cz/

 

 • Od března je upravována sekce fotogalerie, kde naleznete odkaz na rajce.net. Zde jsme zřídili vlastní uživatelský účet a umisťujeme celý fotoarchív sboru.
 • V pátek 19. 2. 2016 se v budově orlovny konala Výroční členská schůze. Za účasti téměř poloviny členů sboru a 14 hostů proběhla oficiální část, během níž byla předána vyznamenání některým členům, přijata důležitá rozhodnutí, předneseny zprávy o činnosti, zdravice hostů a diskusní příspěvky. Také byl zvolen výkonný výbor a revizní komise - a to ve stejném složení jako doposud. Po schválení usnesení následovala večeře, foto a videoprezentace roku 2015 a volná zábava až do nočních hodin.
 • KLUZIŠTĚ: Od neděle 17. 1. 2015 prřipravujeme, díky vhodným klimatickým podmínkám, v městském parku na Riegrově ulici kluziště.
 • V sobotu 12. 12. 2015 ve 14.00 hod. bylo v Bedřichovicích slavnostně předáno jednotce zásahové vozidlo (DA) určené pro stanici Bedřichovice. Jedná se o starší podvozek Iveco s novou nástavbou. Nahrazuje tak zastaralý DA Avia Furgon.
 • V pátek 11. 12. 2015 se zástupci HS Šlapanice (starosta Michal Velan a Petr Vostal) zúčastnili Výroční valné hromady SDH Ponětovice. V sobotu 12. 12. odpoledne byli představitelé sboru i jednotky přítomni slavnostnímu předání nového vozidla v Bedřichovicích. Následně byli Michal Velan s vedoucí mládeže Veronikou Brunclíkovou přítomni na Výroční valné hromadě SDH Jiříkovice a poté ještě Michal Velan společně s velitelem JSDH Jiřím Zvešperem na Výroční valné hromadě SDH Bedřichovice, který tak tento den oslavil 85 let své existence.
 • O adventních víkendech probíhá na Masarykově náměstí nově pestrý kulturní program s názvem Šlapanické vánoce. Součástí je i otevřené ohniště, a tak členové jednotky vkonávají v prostoru náměstí při akcích požární dozor.
 • V sobotu 28. 11. 2015 se naši 2 zástupci zúčastnili 10. ročníku Odborné konference MHJ, která se konala v areálu VUT v Brně.
 • V sekci videogalerie přidáváme průběžně nové odkazy!
 • O víkendu 7. - 8. 11. 2015 se konalo v sídle MHJ v Zastávce u Brna školení rozhodčích a seminář vedoucích mládeže. Tímto máme 4 rozhodčí dospělých s prodlouženým osvědčením a 3 vedoucí s osvědčením a odznakem "vedoucí mládeže" + s osvědčením rozhodčí mládeže.
 • V sobotu 5. 9. 2015 odpoledne jsme se zúčastnili oslav 135. výročí založení SDH Podolí.
 • V pátek 28. 8. 2015 jsme s naším programem HASIČINA NEJEN DŘINA vyjeli na firemní párty našeho partnera ATComputers do Ostravy. Na zdejší podmínky jsme upravili soutěže a pomohli připravit pro zaměstnance společnosti jednu ze součástí bohatého programu.
 • Na žádost WIKY LANDU jsme v úterý 30. 6. 2015 připravili odpolední program hlavně pro malé návštěvníky tohoto zábavního centra v Modřicích. Mohli si prohlédnout nejen část našeho vozového parku, ale vyzkoušet si své dovednosti v připravených disciplínách.
 • V sobotu 27. 6. 2015 proběhl 4. ročník Rosťova country večera. Akce byla příjemná, pohodová, nicméně ani na tuto akci návštěvnost nepokryla náklady.
 • V pátek 26. 6. 2015 jsme připravili Danceparty s Hitrádiem Magic Brno. Počasí nám přálo nicméně účast návštěvníků byla tragická, takže jsme produkci předčasně ukončili.
 • Ve čtvrtek 25. 6. 2015 se konala na zahradě jednoho z našich členů poslední schůzka oddílu mládeže před prázdninami. Už samotná cesta na zahradu byla zajímavá. Následovaly hry, opékání špekáčků a předání vysvědčení a sladkostí od vedoucí všem členům oddílu. Pozváni byli i rodiče dětí a další členové HS, kteří oddílu během roku pomáhali. Počasí výborné, atmosféra příjemná, takže zase v září ve zbrojnici.
 • V pátek 19. 6. 2015 odpoledne se 4 členové jednotky s vozidlem CAS32 T815 zúčastnili u obce Tvarožná výcviku s vrtulníkem. Celkem se účastnilo 21 jednotek sborů dobrovolných hasičů a náplní praktického výcviku bylo zvládnout plnění závěsného bambi vaku, který se používá zejména pro hašení lesních požárů. Pro naši jednotku to byl už druhý takový výcvik.