DŮLEŽITÉ INFOMACE


!!! VYPALOVÁNÍ POROSTŮ !!!
Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč. Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty

!!! PÁLENÍ !!!

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může nýt uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Zmíněné pálení lze oznamovat pomocí tohoto odkazu: http://paleni.firebrno.cz/

 

AKTUALITY

 • V úterý 25. 2. 2020 proběhlo v sále sokolovny vyhlášení ankety Sportovec roku okresu Brno - venkov a Sportovec roku města Šlapanice. A právě v rámci města obsadili naši členové přední příčky. Kategorie muži - Tomáš Macháček (2. místo - TFA), ženy - Pavlína Macháčková (2. místo - TFA), talent - Daniel Macháček (3. místo - TFA), kolektiv - družstva starších a mladších žáků MHJ HS Šlapanice (2. místo - požární sport). Děkujeme za reprezentaci, gratulujeme a přejeme hodně energie do další činnosti. 
 • Pondělí 10. 2. 2020 bylo ve znamení varování před extrémně silným větrem na celém území ČR, které trvalo až do středy. Naštěstí území Jihomoravského kraje bylo postiženo jen okrajově a ve Šlapanicích se uskutečnily pouhé 2 výjezdy k menším událostem spojeným se silným větrem.
 • V pátek 7. 2. 2020 proběhla v KD Bedřichovice výroční členská schůze HS Šlapanice za účasti několika hostů. Tradičně bylo zhodnoceno uplynulé období, předána ocenění a provedeny kroky ke splnění zákonných povinností existence spolku.
 • V pátek 10. 1. 2020 před zbrojnicí předali oficiálně starostka města Michaela Trněná s místostarostou Michalem Klaškou zrepasovanou CAS32 T815 jednotce k užívání. Následovalo taktické cvičení v areálu Bonagro, a. s. ve Šlapanicích za účasti radních města. Cvičení simulovalo požár ve skladu olejů se záchranou dvou osob.
 • V noci z 31. 12. 2019 na 1. 1. 2020 byla některými členy jednotky držena hotovost. Celá noc se naštěstí obešla bez výjezdu. Avšak v odpoledních hodinách na Nový rok jsme vyjížděli k požáru chaty na "Prokopce".
 • Ve středu 11. 12. 2019 jsme si přivezli od firmy ZEKA zrepasovanou Tatru. Po dovybavení a absolvování všech potřebných procedur bude zařazena zpět do služby u jednotky.

 • V průběhu adventního programu na Masarykově náměstí můžete opět potkávat členy jednotky jako dozor při akcích a správce ohnišť.
 • V sobotu 23. 11. 2019 proběhla v areálu VUT v Brně tradiční odborná konference MHJ, které se zúčastnili i členové HS Šlapanice. 
 • V pátek 22. 11. 2019 se 2 zástupci HS Šlapanice zúčastnili řádného sjezdu MHJ v Zastávce u Brna.
 • Od počátku října byla začal poprvé v historii sboru fungovat oddíl přípravky určený pro děti ve věku (5) 6 - 7 let. Schůzky jsou každé úterý 16:30 - 18:00 hod. v hasičské zbrojnici. Jsme rádi, že se nám daří nejen vychovávat nové hasiče, ale zejména, že se nám daří z našich řad zajistit vedoucí pro všechny oddíly - přípravka, mladší a starší žáci. Věk pro přijetí do oddílu je potřeba řešit individuálně dle schopností dítěte. Děkujeme za pochopení.
 • Ve čtvrtek 29. 8. 2019 byla na celkovou cca tříměsíční repasi odvezena CAS32 T815.
 • V sobotu 4. 8. 2019 vyrazili mladí hasiči na týden na Letní výcvikový tábor k řece Oslavě.
 • Od 1. 8. 2019 byla ukončena výstava ve vestibulu MěÚ k 130. výročí HS Šlapanice.
 • Ke 130. narozeninám si hasičský sbor pořídil dárek ve formě praporu. Ten byl oficiálně představen 31. 5. na slavnostní schůzi a pak na akci Hasičina nejen dřina 8. 6.. Vysvěcen bude v rámci programu Šlapanických slavností v neděli 18. 8. 2019.
 • V květnu jsme oslavili 130. výročí založení sboru slavnostní schůzí a výstavou ve vestibulu MěÚ. Jiné velké oslavy nepřipravujeme, pouze v rámci dalších našich akcí připomene toto výročí.
 • Na konci února 2019 započala svépomocná rekonstrukce služebních prostor zbrojnice a instalací v garáži. Byla dokončena do května.
 • V průběhu února 2019 proběhly 2 organizační schůzky na oslavy 130. výročí založení sboru.
 • K začátku roku 2019 jsme doplnili fotoalbum, kde je tak kompletní rok 2018. Doplněna byla také historie sboru až po rok 2018.