DŮLEŽITÉ INFOMACE


 
!!! KORONAVIRUS !!!
Aktuální situace ohledně nemoci Covid - 19: Sledujte sdělovací prostředky a případně více informací získáte na krizovém portále Jihomoravského kraje nebo také na stránkách města Šlapanice, které vytvořilo za tímto účelem speciální sekci
 
 
!!! VYPALOVÁNÍ POROSTŮ !!!
Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč. Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty

!!! PÁLENÍ !!!

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může nýt uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Zmíněné pálení lze oznamovat pomocí tohoto odkazu: http://paleni.firebrno.cz/

 

AKTUALITY

 • Vzhledem k níže zmíněnému jsou od 5. 10. 2020 (zatím na 2 týdny) zrušeny schůzky mladých hasičů.
 • Akce 2020 a Covid - 19: V červnu došlo k uvolnění opatření, nicméně během léta a podzimu se rozjela tzv. druhá vlna a s podzimem nastávají další opatření státu proti šíření pandemie. Nicméně v mezidobí se podařilo uskutečnit některé akce sboru, MHJ i okolních sborů včetně soutěží. Mnohých akcí jsme se zúčastnili (viz. dokumentace). Nicméně další byly na podzim zrušeny např. Oslavy založení SDH Bedřichovice, Branný závod MHJ. Uvidíme, co nás čeká dál. 
 • Vzhledem k hektickému vývoji kolem šíření Covid - 19 jsme upustili od zamýšlené a avizované pomoci na Olomoucku. 
 • V sobotu 27. 6. 2020 se konala v Zastávce u Brna po pěti letech řádná Okresní konference MHJ okresu Brno. Členem okresního výboru byl opět zvolen člen HS Šlapanice Michal Brunclík. Novým okresním starostou se stal Martin Klusák.
 • V neděli 7. 6. 2020 ve večerních až nočních hodinách zasáhla Uničovsko v Olomouckém kraji blesková povodeň. A podobně jako jsme v roce 2010 při podobné události pomohli v Libereckém kraji, chystáme se pomoci i tady. Podrobnosti na našich akcích a facebooku.
 • Vzhledem k situaci s výskytem koronaviru způsobujícího onemocnění Covid - 19 byla v průběhu března 2020 přijata mimořádná opatření na území ČR.
 • V úterý 25. 2. 2020 proběhlo v sále sokolovny vyhlášení ankety Sportovec roku okresu Brno - venkov a Sportovec roku města Šlapanice. A právě v rámci města obsadili naši členové přední příčky. Kategorie muži - Tomáš Macháček (2. místo - TFA), ženy - Pavlína Macháčková (2. místo - TFA), talent - Daniel Macháček (3. místo - TFA), kolektiv - družstva starších a mladších žáků MHJ HS Šlapanice (2. místo - požární sport). Děkujeme za reprezentaci, gratulujeme a přejeme hodně energie do další činnosti. 
 • Pondělí 10. 2. 2020 bylo ve znamení varování před extrémně silným větrem na celém území ČR, které trvalo až do středy. Naštěstí území Jihomoravského kraje bylo postiženo jen okrajově a ve Šlapanicích se uskutečnily pouhé 2 výjezdy k menším událostem spojeným se silným větrem.
 • V pátek 7. 2. 2020 proběhla v KD Bedřichovice výroční členská schůze HS Šlapanice za účasti několika hostů. Tradičně bylo zhodnoceno uplynulé období, předána ocenění a provedeny kroky ke splnění zákonných povinností existence spolku.
 • V pátek 10. 1. 2020 před zbrojnicí předali oficiálně starostka města Michaela Trněná s místostarostou Michalem Klaškou zrepasovanou CAS32 T815 jednotce k užívání. Následovalo taktické cvičení v areálu Bonagro, a. s. ve Šlapanicích za účasti radních města. Cvičení simulovalo požár ve skladu olejů se záchranou dvou osob.
 • V noci z 31. 12. 2019 na 1. 1. 2020 byla některými členy jednotky držena hotovost. Celá noc se naštěstí obešla bez výjezdu. Avšak v odpoledních hodinách na Nový rok jsme vyjížděli k požáru chaty na "Prokopce".
 • Ve středu 11. 12. 2019 jsme si přivezli od firmy ZEKA zrepasovanou Tatru. Po dovybavení a absolvování všech potřebných procedur bude zařazena zpět do služby u jednotky.

 • V průběhu adventního programu na Masarykově náměstí můžete opět potkávat členy jednotky jako dozor při akcích a správce ohnišť.