DŮLEŽITÉ INFOMACE


!!! VYPALOVÁNÍ POROSTŮ !!!
Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč. Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty

!!! PÁLENÍ !!!

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může nýt uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Zmíněné pálení lze oznamovat pomocí tohoto odkazu: http://paleni.firebrno.cz/

 

 

AKTUALITY

 • Červen 2018 je tradičně nabytý akcemi všeho druhu - od dětských dní, přes návštěvy škol a školek až po vlastní akce jako např. Hasičina nejen dřina. Fotografie a videa zpracováváme, aktuální informace zveřejňujeme na facebooku.
 • Sobota 12. 5. 2018  byla první z těch náročných: Dopoledne proběhla ve zbrojnici pravidelná úklidová brigáda, dále okresní soutěž MHJ mládeže a oslavy 130. výročí založení HS Hrušky, kde jsme se také účastnili a podíleli se ukázkou na programu. 
 • Ve čtvrtek 10. 5. jsme s CAS 15 MAN navštívili děti v MŠ Běloruská v Brně - Bohunicích. 
 • Několik našich členů se nadchlo pro soutěže TFA a začali se jich účastnit. Držíme palce, ať vydrží nadšení a zlepšují se výsledky. Svépomocí jsme už pořídili/vyrobili i několik pomůcek pro trénink.
 • V sobotu 28. 4. 2018 začala prvním závodem v Mělčanech letošní Liga TFA Moravské hasičské jednoty. (TFA = "nejvrdší hasič přežije") Za HS Šlapanice se ve své premiéře zúčastnili 4 reprezentanti - Andrea Brunclíková, Pavlína Macháčková (kategorie ženy), Jiří Fišer (kategorie dorost) a Petr Brunclík ml. (kategorie muži do 35 let). Zahájení se zúčastnili za HS Šlapanice i Vlasta Smutná a Michal Velan (jako náměstek prezidenta MHJ). Naši soutěžící měli přítomné i fanoušky. Před odjezdem stihli "funcionáři" pořídit několik fotografií, zejména pak z výkonu Petra Brunclíka. Vzhledem k tomu, že si tuto disciplínu požárního sportu zkusili naši reprezentanti poprvé, nezaznamenali vůbec špatné umístění a ukázali, že i ve Šlapanicích máme tvrdé hasičky a hasiče - Andrea 4. místo, Pavla 3. místo, Jirka 2. místo a Petr 17. místo! Respekt však patří všem, kteří v horkém jarním počasí soutěž absolvovali. Poděkování patří pořadatelům z HS Mělčany za přípravu, zajištění a zázemí.
 • V sobotu 28. 4. 2018 se konal mimořádný sjezd Moravské hasičské jednoty v Zastávce u Brna. Základním bodem programu bylo schválení drobných změn ve stanovách spolku kvůli legislativním požadavkům. Z Hasičského sboru Šlapanice se zúčastnili: Jako delegátka Vlasta Smutná a náměstek prezidenta MHJ Michal Velan.
 • V pátek 23. 3. 2018 dopoledne navštívily zbrojnici děti ze školičky Sokolík.
 • V pátek 16. 2. 2018 proběhla v sále orlovny Výroční členská schůze MHJ HS Šlapanice.
 • Na počátku roku 2018 proběhla další aktualizace foto a videogalerie.
 • Od listopadu 2017 je jednotka zařazena do systému pro výjezdy s AED (automatizovaný externí defibrilátor).
 • V úterý 13. 6. 2017 se členové jednotky zúčastnili ve Tvarožné výcviku s vrtulníkem zaměřeného na plnění bambi vaku.
 • V sobotu 29. 4. 2017 členové jednotky natáčeli prezentační video pro společnost IBM, které možná bude kolovat celou touto nadnárodní společností a možná i navenek. Výsledek zveřejníme.
 • V sobotu 22. 4. 2017 se starosta sboru zúčastnil mimořádného sjezdu MHJ v Zastávce u Brna. Na sjezdu byly schváleny dílčí změny stanov spolku, aby zejména odpovídaly legislativním nárokům.
 • Ve čtvrtek 20. 4. 2017 se delegace sboru zúčastnila v Praze jednání spolků s ministerstvem financí, kde se, za účasti ministra, řešila oblast činnosti, daní apod.
 • V neděli 16. 4. 2017 proběhla úspěšně Pomlázková zábava v KD Bedřichovice.
 • V pátek 17. 2. 2017 proběhla v sále orlovny Výroční členská schůze za přítomnosti několika hostů z okolních sborů, starostky města a prezidenta MHJ.
 • Bruslení vydrželo témeř celý měsíc, kluziště letos fungovalo až do 2. 2.!
 • Od 5. 1. 2017 je možno bruslit v parku.
 • Od března je upravována sekce fotogalerie, kde naleznete odkaz na rajce.net. Zde jsme zřídili vlastní uživatelský účet a umisťujeme celý fotoarchív sboru.