DŮLEŽITÉ INFOMACE


!!! VYPALOVÁNÍ POROSTŮ !!!
Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč. Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty

!!! PÁLENÍ !!!

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může nýt uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Zmíněné pálení lze oznamovat pomocí tohoto odkazu: http://paleni.firebrno.cz/

 

AKTUALITY

 • Na konci února 2019 započala svépomocná rekonstrukce služebních prostor zbrojnice a instalací v garáži.
 • V průběhu února 2019 proběhly 2 organizační schůzky na oslavy 130. výročí založení sboru.
 • K začátku roku 2019 jsme doplnili fotoalbum, kde je tak kompletní rok 2018. Doplněna byla také historie sboru až po rok 2018.
 • V průběhu adventního programu na Masarykově náměstí můžete opět potkávat členy jednotky při požárním dozoru.
 • V sobotu 3. 11. 2018 se uskutečnila letos již druhá úklidová brigáda ve zbrojnici.
 • V roce 2018 jsme se po letech (naposled 2012 s umístěním na 3. místě) přihlásili do ankety Dobrovolní hasiči roku. Tentokrát však hlasy veřejnosti nestačili na nominaci do úplného finále o "medailové pozice". Chceme však poděkovat všem za podporu a hlasy.
 • V neděli 28. 10. 2018 jsme se zúčastnili oslav 100. výročí založení republiky. Proběhl slavnostní průvod z Masarykova nám. do parku, zde pietní akt, zasazení lípy a další program - včetně předání a požehnání dvou vozidel do užívání jednotky (více ve foto i videogalerii).
 • V říjnových komunálních volbách byl opět po letech do zastupitelstva města zvolen i starosta sboru Michal Velan.
 • Na počátku října 2018 proběhla další aktualizace foto a videogalerie.
 • V sobotu 15. 9. 2018 jsme na území Šlapanic - za pomoci dalších místních spolků, organizací i jednotlivců - uspořádali pro kolektivy mladých hasičů Branný závod MHJ. Soutěž je to putovní a koná se každoročně jinde. Letošní ročník se setkal s kladným ohlasem a pochvalou ze strany vedení MHJ. Děkujeme všem za pomoc.
 • 4. - 10. 8. 2018 se konal letní výcvikový tábor u Nové Vsi. Po dlouhé době jsme pořádali tábor klasický, stanový a dětem se líbil.
 • Červen 2018 je tradičně nabytý akcemi všeho druhu - od dětských dní, přes návštěvy škol a školek až po vlastní akce jako např. Hasičina nejen dřina. Fotografie a videa zpracováváme, aktuální informace zveřejňujeme na facebooku.
 • Sobota 12. 5. 2018  byla první z těch náročných: Dopoledne proběhla ve zbrojnici pravidelná úklidová brigáda, dále okresní soutěž MHJ mládeže a oslavy 130. výročí založení HS Hrušky, kde jsme se také účastnili a podíleli se ukázkou na programu. 
 • Ve čtvrtek 10. 5. jsme s CAS 15 MAN navštívili děti v MŠ Běloruská v Brně - Bohunicích. 
 • Několik našich členů se nadchlo pro soutěže TFA a začali se jich účastnit. Držíme palce, ať vydrží nadšení a zlepšují se výsledky. Svépomocí jsme už pořídili/vyrobili i několik pomůcek pro trénink.
 • V sobotu 28. 4. 2018 začala prvním závodem v Mělčanech letošní Liga TFA Moravské hasičské jednoty. (TFA = "nejvrdší hasič přežije") Za HS Šlapanice se ve své premiéře zúčastnili 4 reprezentanti - Andrea Brunclíková, Pavlína Macháčková (kategorie ženy), Jiří Fišer (kategorie dorost) a Petr Brunclík ml. (kategorie muži do 35 let). Zahájení se zúčastnili za HS Šlapanice i Vlasta Smutná a Michal Velan (jako náměstek prezidenta MHJ). Naši soutěžící měli přítomné i fanoušky. Před odjezdem stihli "funcionáři" pořídit několik fotografií, zejména pak z výkonu Petra Brunclíka. Vzhledem k tomu, že si tuto disciplínu požárního sportu zkusili naši reprezentanti poprvé, nezaznamenali vůbec špatné umístění a ukázali, že i ve Šlapanicích máme tvrdé hasičky a hasiče - Andrea 4. místo, Pavla 3. místo, Jirka 2. místo a Petr 17. místo! Respekt však patří všem, kteří v horkém jarním počasí soutěž absolvovali. Poděkování patří pořadatelům z HS Mělčany za přípravu, zajištění a zázemí.
 • V sobotu 28. 4. 2018 se konal mimořádný sjezd Moravské hasičské jednoty v Zastávce u Brna. Základním bodem programu bylo schválení drobných změn ve stanovách spolku kvůli legislativním požadavkům. Z Hasičského sboru Šlapanice se zúčastnili: Jako delegátka Vlasta Smutná a náměstek prezidenta MHJ Michal Velan.
 • V pátek 23. 3. 2018 dopoledne navštívily zbrojnici děti ze školičky Sokolík.
 • V pátek 16. 2. 2018 proběhla v sále orlovny Výroční členská schůze MHJ HS Šlapanice.