Důležité informace

Koronavirus (zatím ponecháváme - červen 2022)

Aktuální situace ohledně nemoci Covid - 19: Sledujte sdělovací prostředky a případně více informací získáte na krizovém portále Jihomoravského kraje nebo také na stránkách města Šlapanice, které vytvořilo za tímto účelem speciální sekci.

Vypalování porostů

Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč. Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty pod hrozbou pokuty do výše 500 000 Kč.

Pálení

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může nýt uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Zmíněné pálení lze oznamovat pomocí tohoto odkazu: http://paleni.firebrno.cz/

Aktuality

 • Začátkem července prodělala CAS32 T815 opravu řízení.
 • V úterý 28. 6. 2022 odpoledne se zúčastnili starší žáci poslední předprázdninové soutěže konané v Sivicích a přivezli 3. místo.
 • V sobotu 11. 6. 2022 se mladí hasiči zúčastnili netradiční místní soutěže v Jiříkovicích. Mladší žáci se umístili na 3. místě a starší si přivezli zlaté medaile. K tomu naše Tatra již tradičně poskytovala vodu pro soutěž. 
 • V sobotu 28. 5. 2022 přivezli starší žáci bronzové medaile ze soutěže v Zastávce.
 • V sobotu 21. 5. 2022 se starší žáci vydali na přebor MHJ v areálu VUT v Brně, aby zabojovali a v konkurenci z celé MHJ obhájili své medaile z okresního kola. To se bohužel nepodařilo a, i přes důkladný trénink, skončili téměř na chvostu výsledkové listiny.
 • V sobotu 7. 5. 2022 se starší žáci zúčastnili okresního kola MHJ v požárním sportu v Březině u Tišnova, odkud přivezli zlaté medaile, a postoupili tak na přebor MHJ.
 • V pátek 6. 5. 2022 se zúčastnili mladí hasiči soutěže v disciplínách zdravovědy v Brně, kterou pořádal ČČK, a získali bronzovou medaili.
 • Ve středu 20. 4. 2022 obdržel sbor cenu starostky města. V rámci večera, kdy byli pod záštitou České unie sportu vyhlašováni nejlepší sportovci města za rok 2021, převzali naši zástupci tuto speciální cenu oceňující práci našich členů. 
 • V sobotu 2. 4. 2022 se konala tradiční celorepubliková akce "Ukliďme Česko", které se opět zúčastnili členové sboru, jednotky i oddílu mladých hasičů.
 • březen 2022: Válka na Ukrajině stále probíhá a s ní je spojená velká vlna uprchlíků, zejména seniorů, žen a dětí.  Na výstavišti je zřízeno krajské uprchlické centrum a jednotka je zapojena do jejich rozvozu na místa ubytování v rámci Jihomoravského kraje. Zaplnila se i ubytovací kapacita na bývalém vzdělávacím středisku Masarykovy univerzity na Nádražní ulici, na jehož zprovoznění se podílelo mnoho dorovolníků včetně členů našeho sboru.
 • Ve čtvrtek 3. 3. 2022 proběhla první výborová schůze, které se zúčastnili členové dosavadního i nového výboru sboru s tím, že především byla předávána agenda. 
 • Ve čtvrtek 24. 2. 2022 napadlo Rusko Ukrajinu a Evropa se ocitla na prahu 3. světové války. S vlnou uprchlíků z Ukrajiny se v následujících dnech vypořádává mnoho okolních států. I Šlapanice se zapojily a místní hasiči jsou nápomocni.
 • V pátek 18. 2. 2022 se po týdnu vrátila CAS15 MAN s novou policovou vestavbou v kabině.
 • V pátek 11. 2. 2022 se v KD Bedřichovice konala výroční členská schůze MHJ HS Šlapanice, ze které vzešel nový výbor sboru. Zásadní změna proběhla na postu starosty, kdy po 22 letech v této funkci skončil Michal Velan, a novou starostkou byla zvolena Andrea Brunclíková.