Důležité informace

Vypalování porostů

Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč. Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty pod hrozbou pokuty do výše 500 000 Kč.

Pálení

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může nýt uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Zmíněné pálení lze oznamovat pomocí tohoto odkazu: http://paleni.firebrno.cz/

Aktuality

 • V sobotu 24. 3. 2023 se mladí hasiči (5 párů) zúčastnili poprvé hasičské taneční soutěže Firedance, kterou pořádá už několik let MHJ v Žabčicích. Dlouho pilně trénovali, což přineslo své plody ve formě skvělého umístění na 1., 2., 6., 9. a 11. pozici.
 • V průběhu února dorazila objednaná termokamera, která obohatí vybavení jednotky.
 • Ve čtvrtek 9. 2. 2023 v podvečer provedla jednotka s CAS 15 MAN zkoušku průjezdnosti města. Díky nevhodně zaparkovaným vozidlům byl mnohde průjezd velmi omezený.
 • V pátek 3. 2. 2023 proběhla Výroční členská schůze MHJ HS Šlapanice. Jednalo se o premiéru loni zvoleného výboru.
 • V sobotu 10. 12. 2022 se 5 členů jednotky zúčastnilo už 15. ročníku Odborné konference MHJ na VUT v Brně.
 • Ve středu 7. 12. 2022 se jednotka připojila k celostátnímu uctění památky minutou ticha za kolegu dobrovolného hasiče Jana Dvořáka, který zahynul v uplynulém týdnu při zásahu u požáru v Novém Boru na Liberecku.
 • V sobotu 3. 12. 2022 dopoledne se konal v Žabčicích řádný sjezd Moravské hasičské jednoty, kterého se zúčastnila i delegace HS Šlapanice.
 • V úterý 29. 11. 2022 navštívila školení jednotky psycholožka Hasičského záchranného sboru Jmk Mgr. Veronika Hanáčková, aby přítomné hasiče seznámila se svou činností, naučila je základům psychologické pomoci účastníkům mimořádných událostí, a rozebrala s nimi rizika dopadu právě i na psychiku zasahujících. 
 • V sobotu 12. 11. 2022 odpoledne absolvovalo družstvo členů jednotky praktický výcvik ve Vzdělávacím zařízení HZS Jmk v Tišnově. 
 • Od podzimu si starší žáci požádali o jednu schůzku týdně navíc. A tak se vedoucí společně s členy jednotky snaží tuto schůzku náplní pojmout jako přípravu na činnost v jednotce.
 • V létě 2022 se uskutečnily 2 výcviky jednotky v areálu Cukrovaru, který skýtá ideální podmínky pro nácvik různých typů zásahů. Areál jistě budeme pravidelně využívat, než bude zbourán.
 • 23. - 30. 7. 2022 proběhl Letní výcvikový tábor mladých hasičů u Náměště n. Oslavou
 • Začátkem července 2022 prodělala CAS32 T815 opravu řízení.
 • V úterý 28. 6. 2022 odpoledne se zúčastnili starší žáci poslední předprázdninové soutěže konané v Sivicích a přivezli 3. místo.
 • V sobotu 11. 6. 2022 se mladí hasiči zúčastnili netradiční místní soutěže v Jiříkovicích. Mladší žáci se umístili na 3. místě a starší si přivezli zlaté medaile. K tomu naše Tatra již tradičně poskytovala vodu pro soutěž. 
 • V sobotu 28. 5. 2022 přivezli starší žáci bronzové medaile ze soutěže v Zastávce.
 • V sobotu 21. 5. 2022 se starší žáci vydali na přebor MHJ v areálu VUT v Brně, aby zabojovali a v konkurenci z celé MHJ obhájili své medaile z okresního kola. To se bohužel nepodařilo a, i přes důkladný trénink, skončili téměř na chvostu výsledkové listiny.
 • V sobotu 7. 5. 2022 se starší žáci zúčastnili okresního kola MHJ v požárním sportu v Březině u Tišnova, odkud přivezli zlaté medaile, a postoupili tak na přebor MHJ.
 • V pátek 6. 5. 2022 se zúčastnili mladí hasiči soutěže v disciplínách zdravovědy v Brně, kterou pořádal ČČK, a získali bronzovou medaili.
 • Ve středu 20. 4. 2022 obdržel sbor cenu starostky města. V rámci večera, kdy byli pod záštitou České unie sportu vyhlašováni nejlepší sportovci města za rok 2021, převzali naši zástupci tuto speciální cenu oceňující práci našich členů. 
 • V sobotu 2. 4. 2022 se konala tradiční celorepubliková akce "Ukliďme Česko", které se opět zúčastnili členové sboru, jednotky i oddílu mladých hasičů.
 • březen 2022: Válka na Ukrajině stále probíhá a s ní je spojená velká vlna uprchlíků, zejména seniorů, žen a dětí.  Na výstavišti je zřízeno krajské uprchlické centrum a jednotka je zapojena do jejich rozvozu na místa ubytování v rámci Jihomoravského kraje. Zaplnila se i ubytovací kapacita na bývalém vzdělávacím středisku Masarykovy univerzity na Nádražní ulici, na jehož zprovoznění se podílelo mnoho dorovolníků včetně členů našeho sboru.
 • Ve čtvrtek 3. 3. 2022 proběhla první výborová schůze, které se zúčastnili členové dosavadního i nového výboru sboru s tím, že především byla předávána agenda. 
 • Ve čtvrtek 24. 2. 2022 napadlo Rusko Ukrajinu a Evropa se ocitla na prahu 3. světové války. S vlnou uprchlíků z Ukrajiny se v následujících dnech vypořádává mnoho okolních států. I Šlapanice se zapojily a místní hasiči jsou nápomocni.
 • V pátek 18. 2. 2022 se po týdnu vrátila CAS15 MAN s novou policovou vestavbou v kabině.
 • V pátek 11. 2. 2022 se v KD Bedřichovice konala výroční členská schůze MHJ HS Šlapanice, ze které vzešel nový výbor sboru. Zásadní změna proběhla na postu starosty, kdy po 22 letech v této funkci skončil Michal Velan, a novou starostkou byla zvolena Andrea Brunclíková.