Historie 1889-1933

Sbor dobrovolných hasičů ve Šlapanicích byl ustaven v červnu roku 1889 tehdy pod názvem Dobrovolná jednota hasičská ve Šlapanicích a první valná hromada se konala 14. 8. 1889. V prvním roce své existence bylo 35 činných a 31 přispívajících členů. Prvním náčelníkem sboru byl, až do své smrti v roce 1911, Josef Müller. Funkci starosty vykonával Emil Studený, ředitel Šlapanického cukrovaru.

Celá, více než stoletá, historie sboru je zapsána v kronice, která je pro nás velkou vzácností, v níž je první zápis v den jejího založení a to 15. 10. 1927. Kronika je také pramenem této stránky o historii sboru. Téměř ke každému roku je v ní stručný zápis, včetně počtu zásashů, a také z pohledu kronikáře popsány podstatné historické momenty naší země. Hned v prvním roce existence sboru byla obcí zakoupena vozová - ruční stříkačka a Šlapanice se staly součástí průkopnické doby hasičů. Financován byl sbor z příspěvků obce samotné, zemských orgánů, okolních obcí i jednotlivců.

V roce 1891 bylo postaveno hasičské skladiště, tedy předchůdce hasičské zbrojnice. Taktéž byla zakoupena tažná cisterna. Roku 1883 pořádal sbor první veřejné vystoupení, které se až do druhé světové války stalo téměř tradicí. Tradice žňových hlídek vytrvala až do 90. let 20. století. Samozřejmostí byla pravidelná teoretická i praktická příprava, kterou naši předkové brali s nebývalou vážností. Taktéž se sbor aktivně účastní kulturního dění v obci a okolí. Pravidelně se také konaly různé hasičské sjezdy a konference. Každých 10 let existence pořádá sbor oslavy založení.

V roce 1894 byl zakoupen první mechanický žebř. V důsledku rozšiřování Šlapanic a tedy zvětšujícím se vzdálenostem domů od potoka, který byl zdrojem vody, se sbor o deset let později dočkal zakoupení pomocného čerpadla. 1911 – 1926 náčelníkem sboru Bohumír Michna. Starostou v období 1902 – 1920 byl Václav Zeman (též starosta obce). Roku 1920 byl při sboru zřízen dorostenecký oddíl.

Rok 1926 byl pro nás rokem technického pokroku. Byla totiž od firmy Hrček & Neugebauer z Králova Pole zakoupena automobilová stříkačka na podvozku Chevrolet v ceně 96 000 Kč. Slavnostní předání a uvedení do provozu se konalo 27. 6. Stará ruční stříkačka byla prodána v roce 1928. Též byl vypracován požární plán obce. Počet členů se od založení téměř nemění.

Už za dob našich dědečků se dobrovolní hasiči ze Šlapanic účastnili asistencí při závodech na Masarykově okruhu. Účastnili se především samaritáni, což bývala složka hasičů, která těm Šlapnickým přispívala k dobré pověsti. V roce 1931 postihla Šlapanice velká povodeň, která tak jen uspíšila rozhodnutí zakoupit novou, výkonnější autostříkačku. Byl tedy zakoupen starší podvozek Tatra, zrenovován v Kopřivnici a upraven na hasičské vozidlo opět firmou Hrček & Neugebauer. Předání nové autostříkačky bylo velmi slavnostní a při této příležitosti konalo se na náměstí cvičení, jehož se i tento stroj zúčastnil. Tato Tatra je v současnosti exponátem hasičského muzea v Přibyslavi.