Vysvětlivky

 • TC - taktické cvičení
 • PC - prověřovací cvičení
 • PP - planý poplach
 • TP - technická pomoc
 • RD - rodinný dům
 • OA - osobní automobil
 • DP - dopravní prostředky
 • JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů
 • HZS - hasičský záchranný sbor
 • PS - požární stanice
 • HZSp - hasičský záchranný sbor podniku
 • HZS SŽDC - hasičská záchranná služba správy železniční dopravní cesty
 • NB - nízká budova
 • VB - výšková budova