ZÁSAHY 2021

20.01.2021 Záchrana osob a zvířat (AED) - Šlapanice, Brněnská

23.01.2021 Technická pomoc (Odstranění stromu) - Šlapanice, Ponětovská

08.02.2021 Technická pomoc (Odstranění stromu na cyklostezce) - Šlapanice, Cyklostezka

10.02.2017 Technická pomoc (Odstranění nebezpečných stavů) - Podolí, silnice 430

03.03.2021 Záchrana osob a zvířat (AED) - Šlapanice, Svatojánské nám.

07.03.2021 Požár OA (Požár dodávky) - Kobylnice, směr Šlapanice

27.03.2021 Ostatní pomoc (Čištění vodního toku) - Šlapanice, Šlapanice

12.04.2021 Požár Odpad, Ostatní (Požár dřeva) - Kobylnice, Bezděkov

17.04.2021 Požár Lesní porost, Ostatní (Požár tújí PLANÝ POPLACH) - Šlapanice, Husova

11.05.2021 Záchrana osob a zvířat (AED) - Šlapanice, Brněnská

14.05.2021 Technická pomoc (Čerpání laguny) - Šlapanice, Husova

15.05.2021 Technická pomoc (Čerpání laguny) - Šlapanice, Brněnská

15.05.2021 Technická pomoc (Zatopená komunikace) - Bedřichovice, sil. II/430 

17.05.2021 Požár RD (Požár střechy) - Podolí, Podolí 

12.06.2021 Požár Lesní porost (Požár větve od el. drátů) - Šlapanice, Bedřichovická¨

25.06.2021 Technická pomoc (Odstranění stromu) - Šlapanice, Husova

25.06.2021 Technická pomoc (Odvoz humanitární pomoci) - Břeclav

26.06.2021 Technická pomoc (Odstranění následků tornáda) - Moravská Nová Ves

29.06.2021 Požár Odpad, Ostatní (Požár skládky) - Moravská Nová Ves

29.06.2021 Technická pomoc (Odstranění následků tornáda) - Moravská Nová Ves

17.07.2021 Technická pomoc (Likvidace hmyzu) - Šlapanice, Ponětovská

21.07.2021 Technická pomoc odstranění nebezpečných stavů (rozsypané střepy skla na silnici) - Šlapanice, Čechova

26.07.2021 Technická pomoc odstranění nebezpečných stavů (střecha na knihovně) - Šlapanice, Masarykovo nám.

01.08.2021 Technická pomoc (Čerpání vody) - Šlapanice, Masarykovo nám.

08.08.2021 Technická pomoc (Likvidace hmyzu) - Šlapanice, Sušilova

14.08.2021 Dopravní nehoda se zraněním (sražená osoba OA) - Šlapanice, Kalvodova

18.08.2021 Záchrana osob a zvířat (AED) - Šlapanice, Nerudova

24.08.2021 Technická pomoc (Likvidace hmyzu) - Šlapanice, Švehlova

29.08.2021 Záchrana osob a zvířat (AED) - Šlapanice, Hřbitovní

29.08.2021 Technická pomoc (Odstranění stromu) - Šlapanice, Ponětovská/Dlouhá

30.08.2021 Technická pomoc (Likvidace hmyzu) - Šlapanice, Těsnohlídkova

01.09.2021 Technická pomoc (Likvidace hmyzu) - Šlapanice, Seifertova

06.09.2021 Ostatní pomoc (Únik chladící kapaliny) - Šlapanice, Čechova

06.09.2021 Únik nebezpečných látek (Únik oleje) - Šlapanice, Nádražní

12.09.2021 Únik nebezpečných látek (Únik oleje) - Šlapanice, Brněnská Pole

24.09.2021 Technická pomoc (Likvidace hmyzu) - Šlapanice, Pod žurání

27.09.2021 Požár Popelnice, Kontejner (Požár odpadkového koše) - Šlapanice, Masarykovo nám.

28.09.2021 Technická pomoc (Likvidace hmyzu) - Šlapanice, Sušilova

05.10.2021 Požár RD (Požár zahradního domku) - Kobylnice, U Potoka

08.10.2021 Technická pomoc (Likvidace hmyzu) - Šlapanice, Brněnská Pole 

09.10.2021 Záchrana osob a zvířat (AED) - Šlapanice, Brněnská

14.10.2021 Záchrana osob a zvířat (AED) - Šlapanice, Sušilova

10.11.2021 Technická pomoc (Odstranění stromu) - Šlapanice, Riegerova

01.12.2021 Ostatní pomoc (Oplach komunikace) - Šlapanice, Lidická x Čechova

10.12.2021 Technická pomoc (Odstranění stromu) - Šlapanice, cyklostezka Bedřichovice