Historie 1989-1998

Rok 1989 je rokem velkých oslav 100 let založení požární ochrany ve Šlapanicích. Probíhají rozsáhlé úklidové a renovační práce ve zbrojnici. Oslavy samotné probíhaly celý týden na konci června a obsahovaly ve větším měřítku tradiční akce. Samozřejmě se také udály velké politické změny v celé Evropě a Československu. Den poté, tedy 18. 11. se našemu veliteli Ferdinandu Brunclíkovi přihodil těžký úraz páteře a byl ve své funkci nahrazen opět Jiřím Zvešperem. V důsledku politických změn také odstupuje na počátku roku 1990 celý výbor a novým předsedou se stává Leopold Horký. Je pořádán letní dětský tábor v Přešovicích, zimní soustředění na Říčkách a budováno kluziště na faře.

Rok 1991 se nese nadále v duchu porevolučních změn, předseda ZO SPO se mění ve starostu SDH, jsou založeny dvě organizace sdružující jednotlivé sbory - Moravská hasičská jednota (MHJ) a Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska (SHČMS). Našemu sboru se podařilo získat kořist v podobě jednoho s posledních zbytků přídělového systému techniky, nové vozidlo DA 12 Avia 31 s veškerým vybavením. Stará Avie byla předána SDH Němčice. Došlo k požáru skládky pneumatik v Bratčicích a stavebního domku u motorestu Rohlenka.

V roce 1992 ze zdravotních důvodů odstupuje z funkce starosty Leopold Horký a je nahrazen svým vnukem Petrem Brunclíkem. Tímto rokem se také náš sbor stává členem MHJ. Pořádán letní dětský tábor v Nové Vsi u Oslavan. Mladí členové začínají pravidelně o víkendech jezdit na chatu v Nové Vsi a na srub uprostřed lesů v údolí řeky Oslavky u Říkonína. Od této doby jsou postrádány podrobnější prameny o činnosti sboru a nastává také krize v aktivitě. Tradiční kulturní akce jsou s různým úspěchem pořádány nadále. Jiří Zvešper odstupuje v roce 1993 z funkce velitele. Ke kulturním akcím přibylo ještě pořádání tradičních Šlapanických slavností, budování kluziště v parku, pořádání soutěže mladých hasičů a tábor na Nové Vsi.

Novým velitelem se roku 1994 stává Břetislav Licek a starostkou sboru Dagmar Nekužová. Také nastává černá část historie sboru, kdy čtyři, dnes už bývalí členové, se vydali na dráhu mimo zákon a během jednoho roku založili několik požárů (zejména stohy). Tato aféra otřásla nejen členy, ale i pověstí sboru. Někdy v této době prochází zbrojnice lehkou rekonstrukcí (podlahy, sociální zařízení, fasáda aj.).

Rok 1995 je rokem rozvoje ženského soutěžního družstva a je pořádán dětský letní tábor u Náměště nad Oslavou. Ze zásahů stojí za zmínku požár pole u Ponětovic, při kterém došlo k nehodě naší CAS 32 T 148 (následkem úhybného manévru před neukázněným řidičem osobního vozu byl náraz do rodinného domku) a požár střechy rodinného domu na Masarykově náměstí.

Od roku 1996 se velitelem opět stává Jiří Zvešper, aby o dva roky později vystoupil ze sboru. Téhož roku dochází k oficiálnímu vzniku jednotky SDH (JSDH), protože jednotliví členové podepisují smlouvu s městem. Velitelem JSDH je Jiří Zvešper a začíná dlouholeté problematické soužití SDH a JSDH založené zejména na osobních sporech starostů sboru s velitelem jednotky. Velitel i problémy stále přetrvávají a upřímně závidíme sborům, kde toto soužití funguje. Obě vozidla (A 31 i T 148) jsou majetkem města a sbor na vlastní náklady pořizuje RZA T 623. Svépomocí provádíme úpravy a s pomocí sponzorů vozidlo vybavujeme. Kromě zásahů bude sloužit k asistenčním službám a propagačním akcím sboru a jeho sponzorů.

Rok 1997 se odehrává ve znamení povodní na Moravě. Postiženo však bylo i Polsko, Slovensko, Rakousko a SRN. S počátkem povodní začínáme nepřetržitou pohotovost ve zbrojnici. Brno nebylo téměř zasaženo, tak nabízíme pomoc jinde na Moravě. Vezli jsme pitnou vodu do Olomouce a pomáhali po tři dny čerpat vodu v Kojetíně a také v Brně - Komárově. Jinak jsme zasahovali u asi čtyř dopravních nehod. Někdy v těchto letech byla všechna vozidla i zbrojnice vybavena občanskými radiostanicemi (CB) a začíná tradice služeb ve zbrojnici, zejména v době vánočních svátků. Sbor také v důsledku krachu Velkomoravské banky přišel o své úspory.

Na počátku roku 1998 je novým starostou sboru zvolen Michal Velan, který se tak ve svých 21 letech stává zřejmě nejmladším starostou SDH v celé republice. Tím začíná také přesný přehled o dění ve sboru, protože je vše zaznamenáváno a dokonce systematicky pořizována foto a videodokumentace. Sbor je mírně reorganizován a redukován počet členů na 100. Zůstávají jen aktivní mladí a dříve aktivní, dnes zasloužilí starší členové. Bylo třeba vyřešit kázeň mladých členů. Pro účely dokumentace jsme našli významného sponzora, firmu FOSH FOTO, která nejenže věnovala fotoaparát, ale přispívá na další potřebný materiál. V tomto roce se družstvo mužů zúčastnilo v barvách sponzora Karton Morava třídenní soutěže požárních družstev papírenského průmyslu v Žimrovicích (okr. Opava). Akce byla i přes nedobré umístění hodnocena zúčastněnými velmi kladně. Šlo zejména o setkání dobrovolných hasičů z celé republiky i Slovenska, kteří setrvávali po 3 dny v družné zábavě. Dětský tábor se vrátil k Nové Vsi, kam si vedoucí s sebou vzali pro potřeby tábora T 623. Došlo zde však k závažné závadě hnacího ústrojí a potupnému odtažení Tatry zpět do Šlapanic. Ta se tak stala na asi 2 měsíce nepojízdnou, protože nebyly peníze na drahou opravu. Ovšem přínosem bylo získání nového sponzora, firmy S.O.S. Tatra Romana Dvořáčka, který po stránce náhradních dílů a dalších záležitostí vzorně pečuje o zmíněné vozidlo. Také již započaly přípravy na oslavy 110 výročí založení sboru, které nás čekají příští rok. Členové se zúčastnili, jako kompars v roli hasičů, natáčení seriálu České televize Četnické humoresky. Z výjezdů – 15 požárů, 3 technické zásahy, 2 cvičení a 1 planý poplach.