Historie 2009-2018

2009

Rok je doslova ve znamení oslav 120. výročí založení sboru. A bylo to skutečně náročné, neboť jsme pořádali mnoho akcí, které jsme spojili s tímto výročím, a rozložili je do celého roku 2009. Hlavní program oslav připadl na víkend 12. – 14. června. Ze spousty nápadů a myšlenek jsme museli vytvořit finančně i pořadatelsky přijatelný program, který budeme schopni zvládnout. Hlavně jsme se chtěli vyhnout podobným problémům jako před 10 lety, kdy jsme sbor zadlužili. A to se nakonec podařilo a snad i návštěvníci všech akcí byli spokojeni. Dík za to patří sponzorům a všem, kteří se na tak rozsáhlém programu podíleli. Důkladně jsme se věnovali propagaci výročí, všem členům výboru byly pořízeny vycházkové uniformy, provedli jsme velký úklid zbrojnice, nechali vyrobit upomínkové předměty, vytvořili a dali vytisknout 3 vlastní barevné přílohy Šlapanického zpravodaje, vydali vystřihovánky naší techniky, nechali za účelem vystavení vyrobit a zarámovat věrnou kopii zakládající listiny atd. Podařilo se získat významného sponzora, firmu Brouček a beruška, která nám vytvořila internetové stránky. Ty byly oficiálně spuštěny na slavnostní výroční schůzi, která se konala na dvoře MěÚ, a zúčastnilo se jí cca 100 lidí.

Bohužel před oslavami samotnými zemřel člen, který tradičně tvořil výstavy ve zbrojnici. Z jeho sbírek hasičského materiálu se uskutečnilo několik takovýchto výročních expozic. Nezbývalo, než improvizovat, ale výstavu jsme snad nakonec zvládli.

I tentokrát se podařilo na významné výročí zapůjčit Tatru z roku 1920 z muzea v Přibyslavi. Chtěli jsme ukázat i Tatru 623, kterou jsme prodali sběrateli v roce 2006, ale nepodařilo se nám ji vypátrat.

Z inventáře byl bez náhrady vyřazen fotoaparát z roku 1998. Technologický pokrok přinesl digitální fotoaparáty, které se rozšířily do takové míry, že není třeba, aby měl sbor vlastní, aniž by to ohrozilo existenci sborového fotoarchívu. V zasedací místnosti byly zásluhou členů vybudovány vestavěné skříně. Slouží zejména k uložení krojů, ale i dalších věcí sboru i JSDH. Výbor sboru schválil jednotný civilní oděv pro členy, kteří budou mít zájem si jej zakoupit. Jedná se o polokošile a mikiny, které by měli sloužit k reprezentaci sboru i JSDH zejména při pořádaných akcích. Oblečení se setkalo s velkým ohlasem a zájem o ně je obrovský.

Kromě vlastních oslav jsme plnili i jiné společenské povinnosti – např. slavnostní předání repasované CAS 32 T815 v Křenovicích, ukázky našeho vozidla MAN ve Tvarožné, účast na oslavách 120. výročí založení SDH Moutnice, účast na VČS a slavnostním otevření nové hasičské zbrojnice v Zastávce u Brna a účast na VČS v Bedřichovicích.

V létě se ve zbrojnici na malé posezení sešla jedna generace bývalých i současných členů sboru, kteří družně zavzpomínali na léta prožitá ve zbrojnici i na ty, kteří se nemohli srazu zúčastnit. Vedení oddílu mládeže bylo obohaceno o nové, kvalifikované vedoucí. Oddíl absolvoval výlet, půldenní brigádu u firmy Čegan, opět společný tábor s SDH Brno–Vinohrady u obce Sloup a vánoční besídku. Vedle všech těchto událostí se nadále vyostřují vztahy s městem. Dokonce jsme, díky naschválu ze strany města, byli nuceni zrušit jednu zábavu v parku. Po e–mailové přestřelce s místostarostou města to vyvrcholilo jeho návštěvou na výborové schůzi, kde se stejně naše vztahy nevyřešily a obě strany se spíše ujistily o vzájemném nepřátelství. Příspěvky do Šlapanického zpravodaje začala ovlivňovat cenzura vedení města. Byli jsme dokonce nuceni k úpravám textu. Dalším neveselým zážitkem byla pokuta vyměřená Krajskou hygienickou stanicí. Sbor ji musel zaplatit za překročení limitů hluku při jedné ze zábav v parku.

I letos se jednotka dočkala obměny vozového parku. TA Škoda Forman byla nahrazena větším vozidlem VW Transporter, který byl opět převeden bezplatně na město z HZS JmK. Členové jednotky provedli svépomocí potřebné úpravy. Ty finišovaly ještě v den začátku oslav a vozidlo tak mohlo být oficiálně uvedeno do provozu v rámci slavnostní schůze. Ovšem i sbor si pořídil po několika letech vlastní mobilní techniku. Jsou to 2 jízdní kola, která dlouhá léta ležela ve zbrojnici, aniž by se k nim kdokoli hlásil. Za pomoci sponzorů byla přelakována na červeno, opravena a označena reflexními polepy. Určitě své využití naleznou. Za rok 2009 jsme toho stihli opravdu hodně. Výjezdy JSDH jsou od tohoto roku evidovány ve zvláštní sekci těchto stránek.

2010

Po velmi náročném roce se život ve sboru pomalu vrací do klidnějších kolejí. Po letech se pozměnil náš společensko-kulturní kalendář, ve kterém našly své stálé místo některé nové akce z roku 2009. Věříme, že program bude po několik následujících let stabilní a pro návštěvníky atraktivní. Jeho součástí jsou: Karneval na ledě (pokud počasí a podmínky v parku dovolí udělat kluziště), Ostatky (v pořádání se střídáme s národopisným souborem Vrčka), Pomlázková zábava (kulturní dům v Bedřichovicích), den s hasiči s názvem Hasiččina nejen dřina, Disco na začátek prázdnin, Šlapanické slavnosti, Disco na konec prázdnin, Kácení máje.

Novým prezidentem MHJ byl zvolen Zdeněk Milan (HS Zastávka). Členem prezidia a výboru okresní hasičské jednoty byl zvolen starosta sboru Michal Velan. Náš sbor tak získal zastoupení v orgánech MHJ.

Vyvrcholily spory s městem a sbor přestal přispívat do Šlapanického zpravodaje. Veškeré odkazy tak směřují na naše internetové stránky, kde jsou uveřejňovány aktuální informace.

Nejnáročnějším měsícem roku se stává akcemi doslova nabitý červen. Členové se zúčastnili oslav 80. výročí založení SDH Bedřichovice, 130. výročí SDH Podolí, 110. výročí SDH Ponětovice a 80. výročí existence Masarykova okruhu. Předvedli jsme ukázky ve Velaticích a tradičně při Dětském dni v areálu Kynologického klubu. Byli jsme u slavnostního předání nové CAS 25 T815 v Brně–Slatině a začali pomáhat spřátelené organizaci Hrbatý hrozen s pořádáním tradičních Pivních slavností a Letního karnevalu. Některé zmíněné akce se dokonce překrývaly s naším hasičským dnem, ale díky spolupráci členů sboru i JSDH se podařilo všechny společenské povinnosti splnit.

Už mnoho let, kdykoli nastanou vhodné podmínky, dělají hasiči v městském parku kluziště. Letos jsme však přišli s myšlenkou Karnevalu na ledě. Akce se vydařila a do našeho kalendáře se tak zapsala i tato akce.

V létě naši zbrojnici navštívil oddíl mládeže z SDH Brno–Bosonohy. Jedná se o čerstvě založený sbor, bez vlastní techniky, takže děti si rády prohlédly tu naši.

Oddíl mládeže absolvoval tábor na Malé skále v Českém ráji, zúčastnil se mnoha soutěží a postoupil až na přebor MHJ. Také při mnoha výše zmíněných akcích předvedla mládež své umění, zejména ukázku požárního útoku. Ve vedení oddílu však nastává krize z důvodu pracovního vytížení vedoucích.

Neustále rozšiřujeme a obnovujeme inventář o další potřebné věci pro pořádání akcí i pro oddíl mládeže a jeho soutěžní činnost.

V srpnu zasáhly Liberecký kraj nečekané a ničivé povodně. Protože jsme chtěli jako hasiči nějak pomoci, uspořádali jsme v rámci Šlapanických slavností veřejnou sbírku. Mezi návštěvníky se vybralo 7 843 Kč a sbor přidal ještě 5 000 Kč. Nashromáždilo se i několik pytlů s oblečením. Zbývalo už jen vybrat příjemce pomoci. Volba padla na obec Dětřichov, kde povodeň smetla hasičskou zbrojnici, a místním hasičům zbyla jen Avie a nářadí, se kterým zrovna pomáhali spoluobčanům. A tak 5. 9. velitelský vůz Škoda Felicia s dvoučlennou posádkou vyrazil na cestu. Věcná pomoc byla předána na obecním úřadě a finanční dar našim kolegům jako příspěvek na obnovu zničené techniky a zbrojnice.

Činnost JSDH: Kromě běžného výcviku, školení ve zbrojnici a tradiční asistence na Masarykově okruhu, členové absolvovali výcvik na plnění hasícího vaku pod helikoptérou a týdenní kurz vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Za posledních několik let se členové účastní stáží na stanicích HZS, kde slouží většinou necelou směnu s profesionálními hasiči. A to buď samostatně, nebo jako celé družstvo s vlastním vozidlem. Členové jednotky svépomocí provedli repasi vnitřku nástavby CAS32 T815. Dva členové byli proškoleni a účastní se výchovně – preventivního programu pro děti pod názvem Hasík.

2011

Tento rok pro nás začal významnou nabídkou od místního podnikatele Ing. Slavoje Čegana. Stal se hlavním partnerem sboru na rok 2011 s tím, že značku „Hasiči Šlapanice“ použil v reklamní kampani na zrekonstruovanou čerpací stanici a prodejnu v areálu stavebnin. Při slavnostním otevření jsme asistovali.

Pořádali jsme akce podle loňského kalendáře, nicméně počasí nepřálo, takže byl vynechán Karneval na ledě. Zato na nás připadly ostatky. Červnový program byl obohacen o Rosťův country večer - jako připomínka nedožitých 60. narozenin bývalého člena sboru a hráče místní skupiny Prakl Rostislava Plcha. S nápadem přišel kytarista kapely Jaroslav Havlíček. Po kladných ohlasech byla akce zařazena pevně do kalendáře.

Hasičina nejen dřina se stává vlajkovou lodí našeho programu a prestižní akcí pro sbor. Zúčastnili jsme se s tímto projektem i soutěže o nejlepší hasičský sbor, kterou vyhlásila plynárenská společnosti RWE, a první cenou bylo 100 000 Kč. Na čelní příčky jsme však nedosáhli. I tak se 3. ročník vydařil po všech stránkách. Hlavně nám zatím vždy přálo počasí. Přípravy však vyžadují další rozšiřování inventáře a investice, stejně jako oddíl mládeže, který jezdí na četné soutěže, a v rámci akcí sboru předvádí ukázky. Letní tábor byl pro malý zájem zrušen.

Vtahy s městem se nikterak nelepší a spory panují zejména v otázkách pořádání Šlapanických slavností.

Vytvořili jsme profil na sociální síti facebook, tedy další komunikační kanál s veřejností, kde můžeme propagovat svou činnost.

V rámci společenských vztahů jsme se zúčastnili oslav 120. výročí založení HS Křenovice a SDH Mokrá, žehnání nového zásahového vozidla DA Iveco Daily SDH Jiříkovice a výročních schůzí v Zastávce, Bedřichovicích a Brně–Bosonohách.

Po mnoha letech vzniklo družstvo žen. Společně s improvizovaným družstvem mužů se vydali na netradiční soutěž v Lesním Hlubokém.

Podařilo se náhodou vypátrat osud našeho posledního vozidla RZA T623, které se přes několik majitelů dostalo k soukromému sběrateli někde u Prahy. Jeho stav však není valný.

Společenskou tečkou za rokem se stala hasičská zabíjačka, která proběhla týden před Vánocemi ve zbrojnici. Akce byla pojata jako odměna pro členy za celoroční práci a její úspěch vede k opakování.

Jednotka odprodala velitelský automobil Škoda Felicia a od HZS Jmk byla převedena vysloužilá Toyota RAV4, kterou si vlastně z odboru vyšetřování příčin požárů s sebou vzal velitel jednotky Jiří Zvešper, když odcházel na výsluhu.

2012

V roce 2012 se udělala spousta drobnější práce, která zlepšila komfort užívání zbrojnice (úpravy skříní, renovace nástěnek atd.) K tomu se podařila, díky starším členkám, renovace hodového práva. Byl pořízen propagační nůžkový stan o rozměrech 6x3 m a další pomůcky pro pořádání akcí. Zázemí se tak stále vylepšuje. Podařilo se uspořádat Karneval na ledě.

Oddíl mládeže započal spolupráci s SDH Jiříkovice, která vyvrcholila společným letním táborem v areálu U Lamberka (Náměšť nad Oslavou).

Vyšlo na nás pořádání ostatků, nicméně termín připadl na jarní prázdniny, takže jsme akci z důvodu očekávané nízké návštěvnosti zrušili.

Naši členové se poprvé zúčastnili Odborné konference MHJ a také pomohli s pořádáním některých soutěží v rámci MHJ. Proběhla i každoroční porada starostů sborů MHJ. Časově začínáme být hodně vytíženi a počet akcí, kam jsme zváni a žádáni začíná převyšovat naše možnosti. Zúčastnili jsme se VČS v Bedřichovicích, Brně – Slatině, Jiříkovicích, Ponětovicích a Zastávce. Pořadatelsky jsme vypomohli s dětským odpolednem ve Velaticích. Ve Šlapanicích se tradičně účastníme dětského dne v areálu Hliník a dále Dne rodin na Masarykově náměstí. V Rosicích na zámku oslavila v den státního svátku 28. 9. MHJ 20 let své existence. Dostali jsme i pozvánku na otevření nové zbrojnice v povodní postiženém Dětřichově, na kterou jsme v roce 2010 přispěli.

V říjnu se na vzpomínkové schůzce sešli ve zbrojnici bývalí členové oddílu mládeže, který vedli v 90. letech Radek Ivičič a Drahomír Křenek. Bez naší účasti se konal v Tišnově seminář vedoucích mládeže. Opět jsme se s akcí Hasičina nejen dřina přihlásili do ankety RWE Dobrovolní hasiči roku. A tak nás 8. 11. čekala další společenská událost, když jsme na slavnostním večeru v Brně, v hotelu Voroněž, převzali cenu za 2. místo v oblasti Jižní Morava. Tato cena obnáší mj. 30 000 Kč, za něž jsme pořídili stan o rozměrech 6 x 12 m, který bude sloužit jako zázemí při pořádaných akcích.

Jednotka se zúčastnila atraktivního výcviku ve flashover polygonu v Hamrech (Olomoucký kraj), proběhla 3 taktická cvičení - v areálu ZŠ Šlapanice, Bonagro Šlapanice a Movianto (k. ú. Podolí). Byla dodavatelsky provedena větší repase CAS32 T815.

2013

Dostali jsme nabídku na odkup své bývalé Tatry 623. Museli jsme odmítnout, protože bohužel nemáme prostory, síly, energii ani další zázemí pro skladování a péči o veterány. Je to škoda, protože už jich mohla být pěkná reprezentativní sbírka.

Dlouhá léta se VČS konala v sále restaurace Žuráň. Ta prakticky končí svůj provoz a je problém i domluvit se s personálem. Proto se přesouváme na Sokolovnu, kde nabízíme účastníkům i vlastní uzené maso z hasičské zabíjačky.

Bylo pořízeno 5 ks bílých kožených opasků pro slavnostní i smuteční příležitosti. Dále trička pro oddíl mládeže. Za loňskou výhru jsme pořídili stan 6 x 12 m. Do všech stanů pro zázemí akcí bylo svépomocí vyrobeno osvětlení. Čtyři členové absolvovali školení rozhodčích požárního sportu.

Díky snaze starosty sboru byl, při obnově smlouvy na pronájem bistra v parku na Riegrově ulici, zrušen monopol nájemce bistra na občerstvení při všech zde konaných akcích. Tím nám byla dána možnost prodávat na pořádaných akcích občerstvení a nepřežívat jen na výtěžku ze vstupného. A tak jsme přistoupili na svépomocnou výrobu občerstvovacího zařízení. Zejména díky Milanovi Kočímu ml. a Michalovi Kokešovi tak vzniklo POV3 (přívěsné občerstvovací vozidlo o výkonu tří výčepních kohoutů). Takže vlastně takový přírůstek do vozového parku. K zázemí patří i chladničky, na které pořádáme sbírku. Vyřazených ale funkčních jsme tak od občanů získali slušnou řádku.

Účastníme se VČS HS Zastávka a SDH Brno – Slatina a také oslav 5. výročí založení národopisného souboru Vrčka. Ukázky a asistence: MŠ Havlíčkova, Den dětí KK Šlapanice v areálu Hliník, cyklozávod Viničné Šumice, dětské odpoledne ve Velaticích, akce pro zaměstnance firmy Honeywell v Brně – Slatině. Jednotka tradičně asistuje na Masarykově okruhu při velkých závodech. Naši rozhodčí se zúčastnili přeboru MHJ v požárním sportu v areálu VUT v Brně.

Nově byla zavedena jarní úklidová brigáda ve zbrojnici. Dále (pro připomenutí) další tradiční akce z kalendáře: Pomlázková zábava, Disco na začátek prázdnin, Rosťův country večer, Hasičina nejen dřina, Šlapanické slavnosti, Letní výcvikový tábor (opět areál U Lamberka společně s SDH Jiříkovice), Disco na konec prázdnin, Kácení máje, Hasičská zabíjačka.

2014

Sbor slaví 125 let své existence, a tak vynecháváme běžnou výroční schůzi. Místo ní pořádáme 30. 5. slavnostní setkání na dvoře MěÚ. Jinak nepořádáme žádné oslavy, pouze běžné akce, kde připomínáme své půlkulaté výročí.

Zúčastnili jsme se VČS a oslavy 120. výročí založení SDH Brno – Slatina, pohřbu starosty SDH Velatice Vlastimila Katolického, 90. výročí HS Omice, 130. výročí založení HS Syrovice.

Výbor sboru rozhodl o pořízení praporu k 130. výročí.

Ve zbrojnici proběhla rekonstrukce podlah v garáži, výměna většiny oken a vchodových dveří.

Vzhledem k rozrůstajícímu se inventáři přestávají ke skladování dostačovat prostory zbrojnice. Po jednání s firmou ICEC se podařilo najít prostor v jejím areálu (papírny/cukrovar), který nám byl poskytnut sponzorsky.

V časopise Rescue report vyšel obsáhlý článek o HS Šlapanice. Sponzorsky nám v místní pálenici bylo vypáleno víno zbylé ze Šlapanických slavností 2013 a 2014. Sbor tak má vlastní pálenku. Bylo zakoupeno nové vybavení pro požární útok oddílu mládeže. Opět se členové zúčastnili Odborné konference MHJ a konal se letní výcvikový tábor U Lamberka s SDH Jiříkovice.

Z podzimních komunálních voleb vzešlo nové vedení města, které skýtá naději na zlepšení vztahů s vedením sboru, který tak opět začíná přispívat i do Šlapanického zpravodaje.

2015

Jde o poměrně zlomový rok. Výroční členská schůze se konala v restauraci Chaloupka na Brněnské ulici.

Opět na nás vyšlo pořádání ostatků, ale není k dispozici žádný vhodný sál, takže jsme akci opět zrušili. Národopisný soubor Vrčka navrhuje od příštího roku kompletní převzetí pořádání akce. S úlevou sbor souhlasí, nicméně zůstává nápomocen zapůjčováním rekvizit a podporou ve formě nabídky pořadatelské pomoci a návštěvnické účasti. Vrčka pořádá ostatky v sále orlovny.

V MHJ se odehrává volební rok. Na okresní konferenci byl zvolen okresní výbor, jehož členem se stává Michal Brunclík. Na sjezdu MHJ byl znovu prezidentem zvolen Zdeněk Milan a jeho 1. náměstkem Michal Velan. Ten byl také členem týmu, který tvořil nové stanovy MHJ. Jejich inovaci si vynutil nový „občanský zákoník“ schválený parlamentem ČR. Z „občanského sdružení“ se tak stal spolek - v podstatě s právy a povinnostmi postavený na úroveň firem – společností. To znamená vyšší nároky na administrativu a plnění povinností vůči státu a jeho orgánům, včetně odpovědnosti.

Z kalendáře pro tento rok vypadla i Pomlázková zábava z důvodu rekonstrukce KD Bedřichovice. Nejkritičtějším měsícem roku se stal červen, který je plný různých akcí a starosta sboru Michal Velan musel přistoupit k vytvoření tabulky s rozdělením členů sboru i jednotky a vyslané techniky na jednotlivé akce. Zúčastnili jsme se VČS v Jiříkovicích, Bedřichovicích, Brně – Slatině. Funkcionáři za vyšší orgány se zúčastnili VČS v Syrovicích, Sobotovicích, Blučině, Brně – Černovicích. Absolvovali jsme ukázku techniky v MŠ Brno – Lesná. Zbrojnici navštívil oddíl mládeže SDH Kobylnice. Tradičně jsme dělali ukázku na Den dětí v KK Šlapanice a pomáhali s Dětským odpolednem ve Velaticích. Byli jsme součástí programu v dětském zábavním parku Wikyland v Modřicích. Se „zájezdově“ upraveným programem Hasičina nejen dřina jsme 28. 8. vyjeli do Ostravy, do sídla našeho sponzora společnosti Comfor, kde se tímto programem bavili zaměstnanci na své firemní akci. Zúčastnili jsme se oslavy 135 let SDH Podolí a 130 let SDH Kozlovice. Premiérově jsme se zúčastnili zářijového náborovacího jarmarku kroužků v ZŠ. Společný víkend oddílů mládeže Šlapanice a Jiříkovice proběhl 23. - 25. 10., kdy děti přespaly v obou zbrojnicích s celodenními programy. Sbor získal další 3 rozhodčí požárního sportu. Členové se opět zúčastnili Odborné konference MHJ.

Díky šikovným členům máme za předchozí léta k dispozici rozsáhlou paletu pomůcek a rekvizit k ukázkovým akcím. Naše výjezdy za tímto účelem začínáme nazývat "pojízdný cirkus". Kromě fotostěn (použitelné i na prohazování míčků), srážení plechovek a dalších atrakcí předvádíme ukázky hašení oleje a vystřelování airbagů.

Letní tábor se v tomto roce nekonal. Oddíl mládeže byl dovybaven přilbami, opasky a další potřebnou výstrojí.

Nemilou událostí byla po akci Hasičina nejen dřina krádež tašky starosty sboru se sborovou peněženkou a dalšími drobnostmi. Pachatel stihl zneužít platební kartu a vyčerpat z ní část finančních prostředků. Díky aktivitě členů sboru, kteří výrazně pomohli Policii ČR, se podařilo pachatele dopadnout. Věci vrátil a finanční škodu uhradil.

Někteří členové jednotky jsou zaměstnáni na vedlejší pracovní poměr na Masarykově okruhu jako hasiči. Přesto pokračujeme v asistencích při velkých závodech. Asistence jsou nově i při akcích města - Vánoční program na Masarykově náměstí a novoroční ohňostroj v parku.

Při letní dovolené navštívil starosta sboru obec Dětřichov, kde po srdečném přivítání absolvoval exkurzi v nové zbrojnici za asistence představitelů jednotky i obce.

Jednotce se podařilo získat pro svou pobočnou stanici v Bedřichovicích starší DA Iveco Daily. Jeho předání proběhlo v rámci 85. výročí založení SDH Bedřichovice. Dále jednotka absolvovala výcvik s vrtulníkem ve Tvarožné (plnění bambi vaku).

2016

Rok byl opět oficiálně zahájen VČS, která se konala z důvodu úspory nákladů v sále orlovny. Ten se dá najmout a občerstvení probíhá ve vlastní režii. Pokračuje administrativní boj spojený s „občanským zákoníkem“. Zásadním krokem je zápis sboru do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně (obdoba obchodního rejstříku), k němuž je třeba splnit několik administrativních náležitostí. Mimo jiné i proto bylo VČS schváleno funkční období výboru na 5 let, aby se nemuselo každý rok dodávat potvrzení o volbě starosty jako statutárního orgánu.

Díky starším členkám bylo vyrobeno malé hodové právo, neboť to původní velké je náročné na nošení. K dispozici jsou tak dle situace obě. Do zbrojnice byly pořízeny nové skříňky (botník, malé právo atd.). Jednotka zakoupila přívěsný vozík nahrazující starou „kuchyň“ PPS12.

Tradičně jsme navštívili VČS okolních sborů. Za naší účasti (a opětovné pomoci rozdělovací tabulky) proběhli dětský den ve Velaticích, den IZS v Hruškách, předání nové CAS v Syrovicích, oslavy výročí založení SDH Jiříkovice, Blažovice, Tvarožná, Nové Hvězdlice a Hostěnice. Pomoc na Pivních slavnostech a Letním karnevalu. Zbrojnici navštívily děti z MŠ Kobylnice a Ponětovice. K tomu samozřejmě náš tradiční program vlastních akcí.

Byl uspořádán Letní dětský výcvikový tábor v rekreačním středisku Čermák u obce Sloup. Oddíl mládeže se také před letními prázdninami rozloučil víkendem na chatě br. Křenka v údolí řeky Oslavy. Díky náborům se oddíl rozrůstá, účastní se mnoha soutěží a ke konci roku čítá na 30 dětí. Opět proběhlo víkendové spaní ve zbrojnici společně s SDH Jiříkovice a např. exkurze k „drážním“ hasičům, do depa kolejových vozidel v Brně a na Masarykově okruhu (nejen k tamním hasičům). Program má oddíl mládeže, díky aktivitě vedoucích, pestrý.

2017

VČS se opět koná na orlovně a do roku vstupujeme se 78 členy. S nabývající administrativou také řešíme způsob prodeje občerstvení na akcích. Podle předpisů se naštěstí nejedná o podnikání a jsme prozatím ušetřeni mnoha povinností spojených s živnostenským zákonem a dalšími. Nicméně se odpovědní funkcionáři kvůli této problematice zúčastnili semináře v Praze pořádaného pro spolky ministerstvem financí. I díky výstupům ze semináře došlo k dalším úpravám stanov MHJ.

Pro komunikaci s úřady zřídil sbor datovou schránku.

Zúčastnili jsme se formou ukázek firemních akcí našich sponzorů - společnosti EMS technik v Letovicích a společnosti Čegan ve Šlapanicích. Tradičně pak na Den dětí v KK Šlapanice. Dále jsme se účastnili otevření nové hasičské zbrojnice ve Zbýšově, nohejbalového turnaje hasičů v Holasicích, předání CAS v Podolí a výstavy Pyros. Pomáhali jsme při zajištění soutěže TFA prezídia MHJ na brněnském výstavišti. Zajistili jsme občerstvení a další zázemí v areálu ZŠ pro Sdružení Hasičů Čech Moravy a Slezska při jejich okresním kole hry Plamen (Brno – město) a také při oslavách obce Podolí. Nadnárodní společnost IBM nás využila k natáčení svého interního videospotu a absolvovali jsme charitativní focení pro nemocnou místní dívenku. Díky dobré zimě se podařilo uspořádat Karneval na ledě. Zbrojnici navštívila školička Sokolík.

Po několika letech ukončil sbor spolupráci s pivovarem Budějovický Budvar a započala éra spolupráce s Měšťanským pivovarem Strakonice. Pro nerentabilnost byly z kalendáře akcí vypuštěny zábavy na začátek konec prázdnin.

V rámci akce Hasičina nejen dřina jsme započali tzv. seniorprogram. Zveme naše starší členy na tuto akci s tím, že mají rezervovaný stůl a zajištěné občerstvení. Je to další střípek do péče o starší členy sboru. I díky těmto počinům zaznamenáváme zvýšený zájem o opětovné členství některých bývalých členů.

Na rok 2018 plánuje vedení oddílu mládeže klasický stanový tábor. Probíhá náročná teoretická příprava, školení vedoucích atd., aby byly splněny všechny legislativní nároky.

Oddíl mládeže absolvoval mnoho soutěží a společný tréninkový den s SDH Jiříkovice. Svou činnost oživilo družstvo žen a začalo se účastnit soutěží. Vzhledem k aktivitám žen i množství dětí začínají úvahy o pořízení mikrobusu pro přepravu tolika osob.

Za zmínku stojí velký požár střechy domu na Masarykově náměstí, který byl podobně postižen už jednou v roce 1995. Po delší době byla obnovena možnost stáží u HZS, ale pouze na místně příslušné stanici. Členové jednotky tak občas slouží na stanici v Pozořicích. Proběhl i další výcvik s vrtulníkem ve Tvarožné.

Město pořídilo přístroj AED (automatický externí defibrilátor) k záchraně životů. Jednotka prošla důkladným zaškolením a byla na podzim zařazena do plošného pokrytí k výpomoci záchranné službě. Další AED má město v budově zdravotního střediska a jeden má ve vozidle hlídka Policie ČR. Do konce roku proběhly 2 výjezdy s přístrojem.

Vzhledem k nevyhovujícím a zastaralým prostorám se objevuje snaha o získání dotací na rekonstrukci či výstavbu nové zbrojnice.

Mladší šikovní členové jednotky se zapojili do spolupráce s firmou Hasičům.cz, pro kterou zajišťují vývoj, instalaci a servis poplachového systému pro hasiče s názvem VP Receiver. Vývojovým centrem se tak stala zbrojnice ve Šlapanicích, kde dochází k technologickým změnám a úpravám (automatické spínání světel, odsávání, otevírání vrat, poplachový systém atd.). Pomohli jsme i s prezentací systému na Odborné konferenci MHJ. Rok zakončujeme už sedmou zabíjačkou ve zbrojnici.

2018

Do roku vstupujeme se 74 členy. V lednu proběhlo na zahradě u Šištíků uzení masa ze zabíjačky. To je poté součástí občerstvení na výroční schůzi, která se opět koná v sále orlovny. Ta se začne v tomto roce rozsáhle rekonstruovat. Probíhá i rekonstrukce parku na Riegrově ul., která vylučuje vybudování kluziště. Samozřejmě jsme navštívili Výroční schůze okolních sborů.

Konal se i mimořádný sjezd MHJ, kde bylo nutno schválit další drobné změny ve stanovách. K tomu bylo nutné upravit některé interní dokumenty, neb nás opět zasáhly změny zákonů – tentokrát na ochranu osobních údajů. Stát a Evropská unie tak neustále navyšují byrokratické překážky v práci nejen spolků.

V průběhu roku už se připravujeme na rok 2019 a oslavy 130. výročí založení. Kromě výroby upomínkových předmětů objednáváme prapor sboru. K tomu je třeba zajistit běžný program, kde je tradičně nejnáročnější Hasičina nejen dřina. Postupně každoročně dochází k obnově Šlapanických krojů, které má HS ve vlastnictví a pečuje tak o udržování kulturních tradic. Letos je ušito 5 nových pánských kordul. Provoz ve zbrojnici si vyžádal dokonce dvě úklidové brigády (jarní a podzimní).

Po loňské aktivitě upadla činnost družstva žen. Mnozí členové se však realizují v individuálních soutěžích, které zaznamenávají rozmach v podobě disciplín TFA (volně přeloženo: nejdrsnější hasič přežije). Zástupce máme v řadách mládeže, dorostu, žen i mužů a přivážejí medaile. Celkem se zúčastnili asi 18 závodů. Svépomocí si reprezentanti také vyrobili či zajistili pomůcky k trénování.

Po náročných přípravách úspěšně v srpnu proběhl – opět společně s SDH Jiříkovice - letní výcvikový tábor mládeže u Nové Vsi, na břehu řeky Oslavy. Jednalo se o klasický stanový tábor, kde zázemí jsme měli pronajaté od skautů, a z našich členů a přátel zajistili personál. Po neméně náročných přípravách jsme v září splnili závazek vůči MHJ a uspořádali Branný závod MHJ, který je každý rok pořádán na jiném místě a sjíždí se na něj mladí hasiči z celé MHJ. Díky zázemí, spolupráci města, místních spolků, příznivců a kamarádů se podařilo tuto personálně náročnou soutěž úspěšně zvládnout. O tom vypovídá pochvala zúčastněných družstev i prezidenta MHJ, který by rád soutěž ve Šlapanicích viděl znovu.

Prezídium MHJ pořádalo první setkání zasloužilých členů MHJ, kterého se zúčastnili i členové z HS Šlapanice. Tím nastartovala MHJ vlastní „seniorprogram“.

Po letech jsme se přihlásili do Ankety dobrovolní hasiči roku. S projektem ekologie (třídění odpadů na akcích) a charity (sběr víček od PET lahví) jsme se umístili na 5. místě.

Ve zbrojnici nás navštívily děti ze školičky Sokolík. Členové navštívili s CAS MAN několik MŠ a ZŠ v Brně a Ponětovicích, zúčastnili jsme se oslav 110. výročí SDH Velatice, pomohli s organizací soutěže TFA v Bedřichovicích. K asistencím na akcích města přibylo několikrát promítání letního kina v městském parku, kde bylo možné si před produkcí opékat špekáčky. Bez naší účasti se neobešla ani významná a důstojná oslava 100 let od založení samostatného Českoslovenka, kterou pořádalo město v den příslušného státního svátku 28. 10.

Podařilo se pořídit 15 – místný mikrobus Ford Transit, který byl (jako vysloužilý) zdarma převeden od Policie ČR. Po svépomocných úpravách (za přispění partnerů a sponzorů) byl zařazen a bude sloužit k hromadné přepravě osob. Dále jednotka pořídila z prostředků města nový DA Ford Transit. Ten nahrazuje zastaralý VW Transporter. Obě vozidla byla slavnostně předána hasičům při výše zmíněných oslavách vzniku republiky.