Sbor

Hasičský sbor Šlapanice je "slovy zákona" spolkem působícím na poli požární ochrany. Blíže o našem sdružení na záložce HISTORIE.   

Nyní o dobrovolných sborech spíše obecně. Hasičské hnutí vznikalo na našem území v průběhu 19. století, kdy občané zakládali v obcích dobrovolné sbory za účelem požární ochrany. Časem získavalo hnutí na organizovanosti, respektu a popularitě. Různě se vyvíjel i název organizací a tak je tomu dodnes. Hasičské sbory, které původně zajišťovaly požární ochranu, se po vzniku jednotek staly spíše součástí prevence, výchovy mládeže a nositeli kulturních tradic a společenského života obcí.

 

 

Všichni ctíme pradávné heslo doborovolných hasičů, které je možné nalézt v drobně odchylných podobách: 

 

BOHU KU CTI, BLIŽNÍMU KU POMOCI