Archiv aktualit


 • V důsledku vývoje došlo v prosinci 2021 k zastavení projektu nové zbrojnice. Náklady přerostly díky stoupajícím cenám únosnou mez a reálný podíl dotací tak klesl pod poměr očekávaný městem. 
 • Ve středu 15. 9. 2021 došlo k tragické události v Koryčanech. Při zásahu na nahlášený únik plynu došlo k výbuchu domu a v troskách zahynuli 2 členové jednotky SDH Koryčany. Čest jejich památce.
 • V září 2021 byla schválena dotace na stavbu zbrojnice. V březnu by měly začít práce na demolici stávající a následně výstavbě nové na stejném místě.
 • Kvůli nedokončené rekonstrukci parku byly z června na září přeloženy akce Letní noc a Rosťův country večer. Proběhly 3. a 4. 9. 2021 a to za celkem chladného počasí a malé návštěvnosti.
 • 28. 8. 2021 se konal v náhradním termínu (kvůli pandemii) v Hruškách výroční sjezd MHJ, kde se volilo i nové vedení MHJ. Staronovým prezidentem MHJ se stal Zdeněk Milan (HS Zastávka) a členem prezidia MHJ byl opět zvolen i Michal Velan (HS Šlapanice).
 • 24. - 31. 7. 2021 proběhl Letní výcvikový tábor mladých hasičů u Náměště nad oslavou.
 • Ve čtvrtek 24. 6. 2021 zasáhlo několik jihomoravských obcí mezi Hodonínem a Břeclaví ničivé tornádo. Na pomoc se vydala snad celá republika. I naše jednotka byla povolána pomoci s odstraňováním škod.
 • červen 2021: S rozvolněním přicházejí do zbrojnice na exkurze žáci ZŠ i děti z místních MŠ.
 • květen 2021: Již několik let se uvažuje o rekonstrukci hasičské zbrojnice a město pravidelně podává žádost o dotaci. Po (na jaře proběhlém) průzkumu stávající budovy bylo zjištěno, že není schopna plánované rekonstrukce. Pokud se podaří dotaci získat, bude současná zbrojnice zbourána a na jejím místě vyroste nová.
 • květen 2021: Díky rozvolňování protipandemických opatření se začíná vracet život do zbrojnice. Po několikaměsíční odmlce tak proběhlo školení jednotky, schůzka mládeže, úklidová brigáda a začali se scházet stárci.
 • V dubnu došlo k závadě na mikrobusu Ford Transit a musel být vyměněn motor.
 • 7. dubna 2021: V době pandemie a mimořádných opatření sbor ani jednotka nezahálejí. Probíhají přípravy na tradiční akce z kulturně - společenského kalendáře (s otazníkem, zda se uskuteční, ale štěstí přeje připraveným), na své konání stále čekají Výroční členská schůze sboru a Sjezd MHJ. Jednotka koná pravidelně údržbu zbrojnice a techniky, kondiční jízdy a další nezbytné úkony k akceschopnosti. A běží přípravy na kompletní rekonstrukci hasičské zbrojnice (zatím také ještě nejisté).
 • V sobotu 27. 3. 2021 se zúčastnili členové jednotky akce Ukliďme Česko. Díky vybavení se soustředili na tok Říčky a zbavili ji tak odpadu.
 • Kvůli vládním opatřením zatím nemohla proběhnout ani řádná Výroční členská schůze, kde se má volit nové vedení sboru, ani Sjezd MHJ, kde se má volit nové vedení celé organizace. Takže zatím stále zůstávají ve svých funkcích všichni dosavadní funkcionáři.
 • Vzhledem k níže zmíněnému jsou od 5. 10. 2020 (zatím na 2 týdny) zrušeny schůzky mladých hasičů.
 • Akce 2020 a Covid - 19: V červnu došlo k uvolnění opatření, nicméně během léta a podzimu se rozjela tzv. druhá vlna a s podzimem nastávají další opatření státu proti šíření pandemie. Nicméně v mezidobí se podařilo uskutečnit některé akce sboru, MHJ i okolních sborů včetně soutěží. Mnohých akcí jsme se zúčastnili (viz. dokumentace). Nicméně další byly na podzim zrušeny např. Oslavy založení SDH Bedřichovice, Branný závod MHJ. Uvidíme, co nás čeká dál.
 • Vzhledem k hektickému vývoji kolem šíření Covid - 19 jsme upustili od zamýšlené a avizované pomoci na Olomoucku.
 • V sobotu 27. 6. 2020 se konala v Zastávce u Brna po pěti letech řádná Okresní konference MHJ okresu Brno. Členem okresního výboru byl opět zvolen člen HS Šlapanice Michal Brunclík. Novým okresním starostou se stal Martin Klusák.
 • V neděli 7. 6. 2020 ve večerních až nočních hodinách zasáhla Uničovsko v Olomouckém kraji blesková povodeň. A podobně jako jsme v roce 2010 při podobné události pomohli v Libereckém kraji, chystáme se pomoci i tady. Podrobnosti na našich akcích a facebooku.
 • Vzhledem k situaci s výskytem koronaviru způsobujícího onemocnění Covid - 19 byla v průběhu března 2020 přijata mimořádná opatření na území ČR.
 • V úterý 25. 2. 2020 proběhlo v sále sokolovny vyhlášení ankety Sportovec roku okresu Brno - venkov a Sportovec roku města Šlapanice. A právě v rámci města obsadili naši členové přední příčky. Kategorie muži - Tomáš Macháček (2. místo - TFA), ženy - Pavlína Macháčková (2. místo - TFA), talent - Daniel Macháček (3. místo - TFA), kolektiv - družstva starších a mladších žáků MHJ HS Šlapanice (2. místo - požární sport). Děkujeme za reprezentaci, gratulujeme a přejeme hodně energie do další činnosti.
 • Pondělí 10. 2. 2020 bylo ve znamení varování před extrémně silným větrem na celém území ČR, které trvalo až do středy. Naštěstí území Jihomoravského kraje bylo postiženo jen okrajově a ve Šlapanicích se uskutečnily pouhé 2 výjezdy k menším událostem spojeným se silným větrem.
 • V pátek 7. 2. 2020 proběhla v KD Bedřichovice výroční členská schůze HS Šlapanice za účasti několika hostů. Tradičně bylo zhodnoceno uplynulé období, předána ocenění a provedeny kroky ke splnění zákonných povinností existence spolku.
 • V pátek 10. 1. 2020 před zbrojnicí předali oficiálně starostka města Michaela Trněná s místostarostou Michalem Klaškou zrepasovanou CAS32 T815 jednotce k užívání. Následovalo taktické cvičení v areálu Bonagro, a. s. ve Šlapanicích za účasti radních města. Cvičení simulovalo požár ve skladu olejů se záchranou dvou osob.
 • V noci z 31. 12. 2019 na 1. 1. 2020 byla některými členy jednotky držena hotovost. Celá noc se naštěstí obešla bez výjezdu. Avšak v odpoledních hodinách na Nový rok jsme vyjížděli k požáru chaty na "Prokopce".
 • Ve středu 11. 12. 2019 jsme si přivezli od firmy ZEKA zrepasovanou Tatru. Po dovybavení a absolvování všech potřebných procedur bude zařazena zpět do služby u jednotky.
 • V průběhu adventního programu na Masarykově náměstí můžete opět potkávat členy jednotky jako dozor při akcích a správce ohnišť.
 • V sobotu 23. 11. 2019 proběhla v areálu VUT v Brně tradiční odborná konference MHJ, které se zúčastnili i členové HS Šlapanice. 
 • V pátek 22. 11. 2019 se 2 zástupci HS Šlapanice zúčastnili řádného sjezdu MHJ v Zastávce u Brna.
 • Od počátku října byla začal poprvé v historii sboru fungovat oddíl přípravky určený pro děti ve věku (5) 6 - 7 let. Schůzky jsou každé úterý 16:30 - 18:00 hod. v hasičské zbrojnici. Jsme rádi, že se nám daří nejen vychovávat nové hasiče, ale zejména, že se nám daří z našich řad zajistit vedoucí pro všechny oddíly - přípravka, mladší a starší žáci. Věk pro přijetí do oddílu je potřeba řešit individuálně dle schopností dítěte. Děkujeme za pochopení.
 • Ve čtvrtek 29. 8. 2019 byla na celkovou cca tříměsíční repasi odvezena CAS32 T815.
 • V sobotu 4. 8. 2019 vyrazili mladí hasiči na týden na Letní výcvikový tábor k řece Oslavě.
 • Od 1. 8. 2019 byla ukončena výstava ve vestibulu MěÚ k 130. výročí HS Šlapanice.
 • Ke 130. narozeninám si hasičský sbor pořídil dárek ve formě praporu. Ten byl oficiálně představen 31. 5. na slavnostní schůzi a pak na akci Hasičina nejen dřina 8. 6.. Vysvěcen bude v rámci programu Šlapanických slavností v neděli 18. 8. 2019.
 • V květnu jsme oslavili 130. výročí založení sboru slavnostní schůzí a výstavou ve vestibulu MěÚ. Jiné velké oslavy nepřipravujeme, pouze v rámci dalších našich akcí připomene toto výročí.
 • Na konci února 2019 započala svépomocná rekonstrukce služebních prostor zbrojnice a instalací v garáži. Byla dokončena do května.
 • V průběhu února 2019 proběhly 2 organizační schůzky na oslavy 130. výročí založení sboru.
 • K začátku roku 2019 jsme doplnili fotoalbum, kde je tak kompletní rok 2018. Doplněna byla také historie sboru až po rok 2018.
 • V průběhu adventního programu na Masarykově náměstí můžete opět potkávat členy jednotky při požárním dozoru.
 • V sobotu 3. 11. 2018 se uskutečnila letos již druhá úklidová brigáda ve zbrojnici.
 • V roce 2018 jsme se po letech (naposled 2012 s umístěním na 3. místě) přihlásili do ankety Dobrovolní hasiči roku. Tentokrát však hlasy veřejnosti nestačili na nominaci do úplného finále o "medailové pozice". Chceme však poděkovat všem za podporu a hlasy.
 • V neděli 28. 10. 2018 jsme se zúčastnili oslav 100. výročí založení republiky. Proběhl slavnostní průvod z Masarykova nám. do parku, zde pietní akt, zasazení lípy a další program - včetně předání a požehnání dvou vozidel do užívání jednotky (více ve foto i videogalerii).
 • V říjnových komunálních volbách byl opět po letech do zastupitelstva města zvolen i starosta sboru Michal Velan.
 • Na počátku října 2018 proběhla další aktualizace foto a videogalerie.
 • V sobotu 15. 9. 2018 jsme na území Šlapanic - za pomoci dalších místních spolků, organizací i jednotlivců - uspořádali pro kolektivy mladých hasičů Branný závod MHJ. Soutěž je to putovní a koná se každoročně jinde. Letošní ročník se setkal s kladným ohlasem a pochvalou ze strany vedení MHJ. Děkujeme všem za pomoc.
 • 4. - 10. 8. 2018 se konal letní výcvikový tábor u Nové Vsi. Po dlouhé době jsme pořádali tábor klasický, stanový a dětem se líbil.
 • Červen 2018 je tradičně nabytý akcemi všeho druhu - od dětských dní, přes návštěvy škol a školek až po vlastní akce jako např. Hasičina nejen dřina. Fotografie a videa zpracováváme, aktuální informace zveřejňujeme na facebooku.
 • Sobota 12. 5. 2018  byla první z těch náročných: Dopoledne proběhla ve zbrojnici pravidelná úklidová brigáda, dále okresní soutěž MHJ mládeže a oslavy 130. výročí založení HS Hrušky, kde jsme se také účastnili a podíleli se ukázkou na programu. 
 • Ve čtvrtek 10. 5. jsme s CAS 15 MAN navštívili děti v MŠ Běloruská v Brně - Bohunicích. 
 • Několik našich členů se nadchlo pro soutěže TFA a začali se jich účastnit. Držíme palce, ať vydrží nadšení a zlepšují se výsledky. Svépomocí jsme už pořídili/vyrobili i několik pomůcek pro trénink.
 • V sobotu 28. 4. 2018 začala prvním závodem v Mělčanech letošní Liga TFA Moravské hasičské jednoty. (TFA = "nejvrdší hasič přežije") Za HS Šlapanice se ve své premiéře zúčastnili 4 reprezentanti - Andrea Brunclíková, Pavlína Macháčková (kategorie ženy), Jiří Fišer (kategorie dorost) a Petr Brunclík ml. (kategorie muži do 35 let). Zahájení se zúčastnili za HS Šlapanice i Vlasta Smutná a Michal Velan (jako náměstek prezidenta MHJ). Naši soutěžící měli přítomné i fanoušky. Před odjezdem stihli "funcionáři" pořídit několik fotografií, zejména pak z výkonu Petra Brunclíka. Vzhledem k tomu, že si tuto disciplínu požárního sportu zkusili naši reprezentanti poprvé, nezaznamenali vůbec špatné umístění a ukázali, že i ve Šlapanicích máme tvrdé hasičky a hasiče - Andrea 4. místo, Pavla 3. místo, Jirka 2. místo a Petr 17. místo! Respekt však patří všem, kteří v horkém jarním počasí soutěž absolvovali. Poděkování patří pořadatelům z HS Mělčany za přípravu, zajištění a zázemí.
 • V sobotu 28. 4. 2018 se konal mimořádný sjezd Moravské hasičské jednoty v Zastávce u Brna. Základním bodem programu bylo schválení drobných změn ve stanovách spolku kvůli legislativním požadavkům. Z Hasičského sboru Šlapanice se zúčastnili: Jako delegátka Vlasta Smutná a náměstek prezidenta MHJ Michal Velan.
 • V pátek 23. 3. 2018 dopoledne navštívily zbrojnici děti ze školičky Sokolík.
 • V pátek 16. 2. 2018 proběhla v sále orlovny Výroční členská schůze MHJ HS Šlapanice.
 • Od listopadu 2017 je jednotka zařazena do systému pro výjezdy s AED (automatizovaný externí defibrilátor).
 • V úterý 13. 6. 2017 se členové jednotky zúčastnili ve Tvarožné výcviku s vrtulníkem zaměřeného na plnění bambi vaku.
 • V sobotu 29. 4. 2017 členové jednotky natáčeli prezentační video pro společnost IBM, které možná bude kolovat celou touto nadnárodní společností a možná i navenek. Výsledek zveřejníme.
 • V sobotu 22. 4. 2017 se starosta sboru zúčastnil mimořádného sjezdu MHJ v Zastávce u Brna. Na sjezdu byly schváleny dílčí změny stanov spolku, aby zejména odpovídaly legislativním nárokům.
 • Ve čtvrtek 20. 4. 2017 se delegace sboru zúčastnila v Praze jednání spolků s ministerstvem financí, kde se, za účasti ministra, řešila oblast činnosti, daní apod.
 • V neděli 16. 4. 2017 proběhla úspěšně Pomlázková zábava v KD Bedřichovice.
 • V pátek 17. 2. 2017 proběhla v sále orlovny Výroční členská schůze za přítomnosti několika hostů z okolních sborů, starostky města a prezidenta MHJ.
 • Bruslení vydrželo témeř celý měsíc, kluziště letos fungovalo až do 2. 2.!
 • Od 5. 1. 2017 je možno bruslit v parku.
 • Od března je upravována sekce fotogalerie, kde naleznete odkaz na rajce.net. Zde jsme zřídili vlastní uživatelský účet a umisťujeme celý fotoarchív sboru.
 • V pátek 19. 2. 2016 se v budově orlovny konala Výroční členská schůze. Za účasti téměř poloviny členů sboru a 14 hostů proběhla oficiální část, během níž byla předána vyznamenání některým členům, přijata důležitá rozhodnutí, předneseny zprávy o činnosti, zdravice hostů a diskusní příspěvky. Také byl zvolen výkonný výbor a revizní komise - a to ve stejném složení jako doposud. Po schválení usnesení následovala večeře, foto a videoprezentace roku 2015 a volná zábava až do nočních hodin.
 • KLUZIŠTĚ: Od neděle 17. 1. 2015 prřipravujeme, díky vhodným klimatickým podmínkám, v městském parku na Riegrově ulici kluziště.
 • V sobotu 12. 12. 2015 ve 14.00 hod. bylo v Bedřichovicích slavnostně předáno jednotce zásahové vozidlo (DA) určené pro stanici Bedřichovice. Jedná se o starší podvozek Iveco s novou nástavbou. Nahrazuje tak zastaralý DA Avia Furgon.
 • V pátek 11. 12. 2015 se zástupci HS Šlapanice (starosta Michal Velan a Petr Vostal) zúčastnili Výroční valné hromady SDH Ponětovice. V sobotu 12. 12. odpoledne byli představitelé sboru i jednotky přítomni slavnostnímu předání nového vozidla v Bedřichovicích. Následně byli Michal Velan s vedoucí mládeže Veronikou Brunclíkovou přítomni na Výroční valné hromadě SDH Jiříkovice a poté ještě Michal Velan společně s velitelem JSDH Jiřím Zvešperem na Výroční valné hromadě SDH Bedřichovice, který tak tento den oslavil 85 let své existence.
 • O adventních víkendech probíhá na Masarykově náměstí nově pestrý kulturní program s názvem Šlapanické vánoce. Součástí je i otevřené ohniště, a tak členové jednotky vkonávají v prostoru náměstí při akcích požární dozor.
 • V sobotu 28. 11. 2015 se naši 2 zástupci zúčastnili 10. ročníku Odborné konference MHJ, která se konala v areálu VUT v Brně.
 • V sekci videogalerie přidáváme průběžně nové odkazy!
 • O víkendu 7. - 8. 11. 2015 se konalo v sídle MHJ v Zastávce u Brna školení rozhodčích a seminář vedoucích mládeže. Tímto máme 4 rozhodčí dospělých s prodlouženým osvědčením a 3 vedoucí s osvědčením a odznakem "vedoucí mládeže" + s osvědčením rozhodčí mládeže.
 • V sobotu 5. 9. 2015 odpoledne jsme se zúčastnili oslav 135. výročí založení SDH Podolí.
 • V pátek 28. 8. 2015 jsme s naším programem HASIČINA NEJEN DŘINA vyjeli na firemní párty našeho partnera ATComputers do Ostravy. Na zdejší podmínky jsme upravili soutěže a pomohli připravit pro zaměstnance společnosti jednu ze součástí bohatého programu.
 • Na žádost WIKY LANDU jsme v úterý 30. 6. 2015 připravili odpolední program hlavně pro malé návštěvníky tohoto zábavního centra v Modřicích. Mohli si prohlédnout nejen část našeho vozového parku, ale vyzkoušet si své dovednosti v připravených disciplínách.
 • V sobotu 27. 6. 2015 proběhl 4. ročník Rosťova country večera. Akce byla příjemná, pohodová, nicméně ani na tuto akci návštěvnost nepokryla náklady.
 • V pátek 26. 6. 2015 jsme připravili Danceparty s Hitrádiem Magic Brno. Počasí nám přálo nicméně účast návštěvníků byla tragická, takže jsme produkci předčasně ukončili.
 • Ve čtvrtek 25. 6. 2015 se konala na zahradě jednoho z našich členů poslední schůzka oddílu mládeže před prázdninami. Už samotná cesta na zahradu byla zajímavá. Následovaly hry, opékání špekáčků a předání vysvědčení a sladkostí od vedoucí všem členům oddílu. Pozváni byli i rodiče dětí a další členové HS, kteří oddílu během roku pomáhali. Počasí výborné, atmosféra příjemná, takže zase v září ve zbrojnici.
 • V pátek 19. 6. 2015 odpoledne se 4 členové jednotky s vozidlem CAS32 T815 zúčastnili u obce Tvarožná výcviku s vrtulníkem. Celkem se účastnilo 21 jednotek sborů dobrovolných hasičů a náplní praktického výcviku bylo zvládnout plnění závěsného bambi vaku, který se používá zejména pro hašení lesních požárů. Pro naši jednotku to byl už druhý takový výcvik.
 • V sobotu 13. 6. 2015 proběhl den s názvem Hasičina nejen dřina. Tropické počasí akci přálo a přišlo mnoho návštěvníků. Večerní zábava bohužel skončila předčasně díky bouřce. A také bylo ráno poznamenáno noční krádeží tašky starosty sboru, kde byla sborová peněženka, razítko a další věci.
 • V sobotu 6. 6. 2015 jsme se zúčastnili Dětského odpoledne ve Velaticích, které (s naší skromnou pomocí - technika, vybavení, lidé) pořádal místní SDH. Velký dík patří SDH Velatice za vydařenou akci.
 • V neděli 31. 5. 2015 odpoledne jsme se tradičně zúčastnili již 24. ročníku Dětského dne pořádaného Kynologickým klubem Šlapanice v jejich areálu "Hliník" ve Šlapanicích. Naše jednotka provedla ukázku společně s oddílem mladých hasičů - simulovaný požár porostu se záchranou 2 zraněných osob. 
 • Oddíly mládeže HS Šlapanice a SDH Jiříkovice absolvovali 22. - 24. 5. 2015 společný víkendový vílet v Mariánském údolí.
 • V neděli 17. 5. 2015 jsme se s TA 1 VW Transporter zúčastnili oslav 130. výročí založení SDH Kovalovice.
 • V sobotu 16. 5. 2015 proběhla ve zbrojnici tradiční jarní úklidová brigáda.
 • V sobotu 25. 4. 2015 se družstva mladších a starších žáků zůčastnila obvodního kola soutěže MHJ v Syrovicích. Mladší skončili na 11. místě a starší díky 4. místu postupují do okresního kola. 
 • V pondělí 20. 4. 2015 dopoledne navštívila naše jednotka s vozidlem CAS 15 MAN mateřskou školku v Brně - Lesné, kde celkem 5 třídám dětí členové předvedli zásahové vybavení. Cestou z ukázky narazili na čerstvou dopravní nehodu os. automobilu s autobusem na ul. Ostravké. Nehoda se obešla bez zranění, a tak jednotka provedla zásah formou protipožárního optření na vozidlech, usměrňování dopravy a úklidu vozovky. 
 • V pátek 27. 3. 2015 probíhalo na vlnách Českého rozhlasu studio Brno vysílání týkající se Šlapanic. V rámci tohoto celodenního pásma se formou přímého vstupu - rozhovoru se starostou - stručně představil i náš hasičský sbor.
 • Hasičskou zbrojnici ve Šlapanicích navštívili malí hasiči od našich kolegů z Kobylnic. Ve středu 18. 3. mladší žáci a v pátek 20. 3. 2015 přípravka. Děkujeme za tuto milou návštěvu a doufáme, že se jim u nás líbilo. Můžeme Kobylnickým hasičům závidět tolik dětí v mládežnickém oddíle.
 • V sobotu 14. 3. 2015 odpoledne se v prostorách Lidového domu v Žabčicích konal řádný sjezd MHJ. Za HS Šlapanice se zúčastnili Michal Brunclík (jako delegát HS Šlapanice a OV MHJ Brno) a Michal Velan jako člen prezídia, kandidát prezídia a řídící sjezdu. Sjezd probíhal za účasti drtivé většiny pozvaných delegátů zastupujících všechny hasičské sbory sdružené v MHJ i hostů. Hlavními body sjezdu bylo schválení upravených stanov spolku v souladu s novým občanským zákoníkem, volba nového prezídia MHJ a předání čestných vyznamenání. Prezidentem byl zvolen opět Zdeněk Milan a jeho náměstky Dušan Spáčil a Michal Velan. Jinak jedenáctičlenné prezídium má oproti minulému 3 nové členy.
 • V sobotu 28. 2. 2015 se uskutečnila v Ostrovačicích Okresní konference MHJ okresu Brno sdružující hasičské sbory z Brna - města a Brna - venkova. Na konferenci byl na pětileté funkční období zvolen nový devítičlenný okresní výbor, jehož členem je i Michal Brunclík z HS Šlapanice.
 • V pátek 9. 1. 2015 se uskutečnila výroční členská schůze sboru. 
 • Od 31. 12. 2014 je možno používat kluziště v městském parku!
 • Dne 19. 11. 2014 došlo k podpisu smlouvy s naším novým partnerem, společností ICEC, která sboru poskytne ve svém areálu prostory k uskladnění nemalého inventáře.
 • V pondělí 30. 6. 2014 proběhl závěrečný kvíz tohoto školního roku. Náš tým jej suveréně vedl od začátku až do konce a získal tak v posledním kole sezóny zlatou příčku. Další kvíz bude až 1. září. 
 • Máme za sebou poslední červnový víkend 2014 a můžeme po náročném měsíčním maratonu oddechnout a nabrat síly na Šlapanické slavnosti.
 • Po špatném startu z posledního místa a velmi kolísavých výsledcích jednotlivých kol se v kvízu 23. 6. náš tým nakonec usadil na třetí příčce a navíc získal panákovou prémii.
 • Kvíz v úterý 17. 6. 2014: bronzová pozice
 • Na hospodském kvízu v pondělí 9. 6. jsme získali další zlatou příčku.
 • Proběhl náročný víkend v tempu akce Hasičina nejen dřina, která se konala v sobotu 7. 6. Tropické teploty a spousty návštěvníků - tak to letos vypadalo. Děkujeme všem. 
 • Kvíz 2. 6. 2014: Návrat na stupně vítězů a dělba o 2. - 3. místo. A sešlo se dokonce 8 členů týmu.
 • V pondělí 26. 5. získal náš tým v hospodském kvízu zásadní prvenství - za celou historii účasti (od ledna) skončil po čestném boji na posledním místě. Tým měl také nejméně členů ze všech - 3.
 • Na konec videogalerie vloženo video z námětového cvičení z roku 1989. 
 • A opět zlatá příčka v Hospodském kvízu 19. 5. 2014. Tentokrát náš tým dokonce udělal osobní rekord v počtu získaných bodů.
 • V dalším kvízu 12. 5. jsme získali první příčku.
 • V hospodském kvízu 5. 5. 2014 se umístil náš tým na bronzové pozici.
 • Už v řádném termínu - v pondělí 28. 4. 2014 - se konal další kvíz na Sokecu a družstvo hasičů urvalo zase jednu zlatou.
 • Ve středečním (kvůli finálovému zápasu Komety posunutém) Hospodském kvízu jsme vybojovali (podobně jako Kometa) 2. místo.
 • 23. 4. 2014 přidáno video z akce Rosťův country večer 2013.
 • V úterý 15. 4. se po dlouhé době náš tým umístil v Hospodském kvízu na prvním místě.
 • Po vynechání informací z několika kol kvízu je tu výsledek z úterý 8. 4., kdy se náš tým podělil o 2. - 3. místo a získal opět panákovou prémii. Kdo chce o Hospodském kvízu vědět více, má možnost každé pondělí od 19.00 v restauraci Sokec.
 • 16. 2. 2014 doplněna do záložky videogalerie kompletně HASIČINA NEJEN DŘINA 2013
 • V pondělí 17. 2. 2014 opět kvíz a tentokrát bronzová medaile.
 • V pondělí 10. 2. 2014 proběhlo v restauraci Sokec již 4. kolo "Hospodského kvízu" o 56 otázkách. Dosavadní výsledky našeho týmu: 2x 1. místo, 2x 2. místo a 1x panáková prémie. 
 • Ani v zimě hasiči nezahálí. V pondělí 20. 1. 2014 se náš tým zúčastnil "Hospodského kvízu" v restauraci Sokec a v konkurenci 5 dalších získal 2. místo.
 • 26. 11. 2013 aktualizována záložka "Naše technika"
 • 23.9.2013 vložena nová videa 
 • 19. 10. 2012 se konala schůzka oddílu mládeže (vedeného D. Křenkem a R. Ivičičem) po 20 - ti letech.
 • Ve čtvrtek 8. 11. 2012 se tříčlenná delegace zúčastnila v hotelu Voroněž v Brně slavnostního vyhlášení výsledků soutěže DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 2012. S projektem HASIČINA NEJEN DŘINA jsme získali krásné 2. místo mezi sbory na jižní Moravě (článek, foto a video).
 • V pátek 22. 2. 2013 proběhla v restauraci Sokec výroční členská schůze sboru, která přinesla drobné změny ve výboru.
 • Ve středu 7. 11. 2012 byla přivezena po částečné repasi CAS 32 T815
 • V srpnu 2012 byla odvezena CAS 32 T815 na repasi, která bude trvat cca 2 měsíce.
 • Přidáno nové video HASIČINA NEJEN DŘINA 2012 
 • Aktualizována záložka "ČLENOVÉ JEDNOTKY" (4. 5. 2012)
 • Aktualizovány záložky "HISTORIE", "VIDEOGALERIE" (5. 4. 2012), "NAŠE TECHNIKA" (22. 4. 2012) .
 • V brzké době chystáme rozsáhlejší aktualizace webu. Starosta sboru zpracovává podklady a prosí o trpělivost členů i dalších návštěvníků stránek.
 • Postupně přidáváme starší videa, která najdete až na konci videogalerie (odspodu jsou podle data řazena od nejstarších po nejnovější nahoře).
 • V pátek 24. 2. 2012 proběhla Výroční členská schůze. Děkujeme všem, kteří přišli. Ve výboru došlo k jediné personální změně.
 • Program akcí 2012 byl v únoru schválen. 
 • Přidáno nové video HASIČINA NEJEN DŘINA 2011 (únor 2012)
 • Do výjezdu JSDH byl zařazen DA Avia Furgon SDH Bedřichovice (foto). Administrativně má tak JSDH Šlapanice pobočnou požární stanici v Bedřichovicích (léto 2011).
 • V neděli 10. 7. 2011 se družstva žen a mužů zúčastnila netradiční soutěže v obci Lesní Hluboké, kde místní hasiči slavili 100 let od svého založení. (fotovideo)
 • ŽHAVÁ ZPRÁVA - Volejme slááááva! 

  Dnes (10. 3. 2011) byl starostovi sboru doručen dopis s odpovědí rady města na žádost ohledně kulturních akcí na rok 2011. Žádost byla na úřad podána v září 2010! No považte, není to úspěch?

 • V sobotu 5. 3. proběhly nečekaně úspěšně ostatky. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, pomohli s organizací či jinak přispěli.

 • Výroční členské schůze proběhla v poklidu a schválila staronový výkonný výbor pro rok 2011. Další základní informace přineseme.

 • novinky v sekci video: přidána zábava se skupinou Flash
 • Naším hlavním partnerem pro rok 2011 se stala firma ČEGAN. Podrobnosti spolupráce budeme přinášet.
 • Pro členy: termín Výroční členské schůze byl stanoven na pátek 18. 2. 2011 v restauraci Chaloupka na Brněnské ul. Pozvánky vám budou doručeny e-mailem nebo písemně.
 • Do roku 2011 jsme vstoupili s ledovou plochou v parku, kterou JSDH vytvořila ve spolupráci s městem. Její budování započalo mezi svátky a týden sloužila široké veřejnosti, než nastala obleva. Zima však nekončí, počítáme s obnovou.
 • Pokud nám počasí dovolí, uskutečníme i letos KARNEVAL NA LEDĚ - sledujte sdělovací prostředky města, tyto stránky, příp. facebook.
 • V sobotu 5. 3. pořádá HS Šlapanice tradiční OSTATKY. Uskuteční se od 20.00 hod v restauraci Žuráň. Podrobnosti budeme přinášet. 
 • (pondělí 13. 9. 2010) V sekci video přidána dokumentace z cesty do Dětřichova. 
 • (pondělí 6. 9. 2010) Tak jsme se vrátili z Dětřichova, kde jsme strávili 3 hodiny času s velmi příjemnými lidmi. Předali jsme nejen finanční částku, ale i oblečení a další věci. Vše jsme vyfotili a natočili. Nebude to trvat dlouho a dokumentaci naleznete na internetu. Radek Ivičič intenzivně pracuje na tvorbě videozáznamu. Naše cesta do Dětřichova by se neobešla bez podpory města.
 • Je rozhodnuto! V neděli 5. 9. 2010 vyráží VEA Škoda Felicia s posádkou Michal Velan (starosta sboru) a Radek Ivičič (místostarosta sboru a zástupce velitele jednotky) směr Ďětřichov. S sebou povezou finanční dar a oblečení. Cestu hradí město Šlapanice. Vše podstatné bude zdokumentováno a předloženo veřejnosti.
 • Kam vlastně směřuje vaše pomoc se můžete podívat na stránkách SDH Dětřichov a obce Dětřichov
 • Na výborové schůzi 24. 8. jsme (společně se zástupci stárků) vybrali z několika návrhů, kam s pomocí. Zvítězila obec Dětřichov, kde místním dobrovolným hasičům vzala voda většinu vybavení a rozbořila zbrojnici. A těm peníze předáme. Čllenové sboru a stárci také prošli domácí šatníky a bylo nashromážděno několi pytlů s ošacením, které od nás přijme starosta obce. 
 • Díky vám bylo ve veřejné sbírce vybráno v průběhu kulturních akcí 7 843 Kč! Hasičský sbor ze své pokladny přidává 5 000 Kč, tedy celková částka činí 12 843 Kč. Do akce se zapojili i stárci, kteří v rámci Šlapanických slavností spadají pod náš sbor.
 • byla vytvořená nová sekce VIDEOGALERIE
 • odkaz na stránky TV21, kde je video z akce HASIČINA NEJEN DŘINA a rozhovor se starostou sboru Michalem Velanem (Kaleidoskop červenec 2010)
 • foto CAS 32 T815 po rekonstrukci