ZÁSAHY 2013

23.2.2013 Technická pomoc - Šlapanice 

8.3.2013 Požár skládky odpadu - Šlapanice 

14.4.2013 Požár automobilu - Šlapanice 

15.4.2013 Únik ropných látek - Šlapanice

9.6.2013 Likvidace nebezpečného hmyzu - Šlapanice

13.7.2013 Technická pomoc - Šlapanice

21.7.2013 Likvidace nebezpečného hmyzu -Šlapanice

26.7.2013 Únik ropných látek - Šlapanice 

27.7.2013 Požár pole - Prace

4.8.2013 Technická pomoc - Křenovice

6.8.2013 Požár pole - Šlapanice 

17.8.2013 Požár pole - Jiříkovice 

20.8.2013 Technická pomoc - Šlapanice 

26.8.2013 Požár haly - Mokrá Horákov 

26.8.2013 Technická pomoc - Šlapanice

7.9.2013 Požár stromu - Šlapanice 

22.9.2013 Planý poplach - Šlapanice 

25.9.2013 Záchrana osob - Šlapanice

10.11.2013 Planý poplach - Šlapanice 

18.12.2013 Únik ropných látek - Šlapanice 

21.12.2013 Požár automobilu - Šlapanice