Historie 1999-2008

Činnost v roce 1999 byla plně podřízena mohutným oslavám 110 výročí založení sboru. Přineslo to mimojiné opravy, malování a celkový úklid zbrojnice. Z muzea v Přibyslavi byla dopravena na výstavu ve zbrojnici i naše bývalá Tatra z roku 1920. Oslavy byly zahrnuty pod hlavičkou Kulturní léto 1999 (plakát, pozvánka), čímž hasiči hodlali oživit kulturní život ve Šlapanicích. Byl to asi tříměsíční maraton různých akcí, kdy všichni aktivní členové pracovali po celou dobu s maximálním nasazením. Bohužel se tím sbor nečekaně a na dlouho zadlužil. Ovšem pomineme - li finanční stránku věci, můžeme tento počin označit za vydařený.

Tradice Kulturního léta ve Šlapanicích tím byla nastartována a nyní úspěšně pokračuje při zapojení více místních spolků a organizací. Tímto rokem začal také starosta sboru pravidelně přispívat články informujícími o dění ve sboru do městského časopisu Šlapanický zpravodaj. V rámci příprav oslav byla také nalezena zakládací listina sboru u jednoho člena doma. Okresní muzeum přislíbilo její restaurování a archivaci, ale dotyčný nám stále odmítá listinu vydat a považuje ji za svůj majetek.

Proběhl letní dětský tábor v Přešovicích. Sbor získal videokazetu s materiály ze své minulosti, které sahají do 30. let 20. století. Z 16 výjezdů stojí za zmínku požár autobusu, likvidace vosího hnízda, požár RD a velký požár stodoly patřící bývalému starostovi sboru, kde došlo k velkým škodám na uskladněném materiálu a technice a s odstraňováním pomáhali svému kamarádovi členové obětováním několika volných víkendů.

Na počátku roku 2000 nás postihly důsledky cizího jednání z roku minulého, protože se opět našel bývalý člen, který v duchu svých předchůdců na sbor vrhl černý stín aféry z let 1994 – 95. Tentokrát se však už události bohužel neobešly bez pozornosti médií. Také byl odvolán prezident MHJ Pavel Bunďálek, který byl vyšetřován policií z důvodu podezření spáchání několika trestných činů souvisejících s výkonem své funkce. Je však nutno konstatovat, že po odchodu tohoto prezidenta nastává doba všeobecného úpadku MHJ, jejíž činnost sklízí ze strany našeho sboru kritiku. Novým prezidentem byl zvolen Josef Halouzka. V rámci sběru železného šrotu jsme získali několik vraků vozidel Tatra 613. Po odebrání náhradních dílů a využití zbytku pro účely prověřovacího cvičení byla provedena jejich likvidace.

V létě se poprvé zúčastnila T 623 asistence na Masarykově okruhu při závodech MS motocyklů. Od té doby se účastníme pravidelně při mnoha podnicích zde konaných. V tomto roce se opět účastníme soutěže v Žimrovicích, ale v posledních dvou letech je zaznamenána krize ve fungování soutěžních družstev. Faktem je, že náš sbor nemá dobrou tradici v požárním sportu a raději se věnujeme záležitostem, které souvisejí s požární ochranou. Zastáváme názor, že požární sport už nemá s hasiči nic společného a my jsme hasiči.

Na konci roku jsme provedli výměnu T 623 za vozidlo novější téhož typu a původní (chromová) je tak v rukou soukromého sběratele jako veterán. Tím bylo postaráno o práci během jara roku 2001, kdy jsme nové vozidlo kompletně rozebrali a podrobili omlazovací kůře.

Tento rok bylo pouhých 8 výjezdů, z toho 2 dopravní nehody, 5 požárů a prověřovací cvičení na ulici Tuřanka, které simulovalo nehodu tří osobních vozidel s následným požárem. Za zmínku ještě stojí velký požár skládky pneumatik v cementárně v Mokré a požár v zahrádkářské kolonii Padělky způsobený zřejmě při vypalování trávy, který mírně zasáhl a velmi ohrozil Chráněný přírodní útvar Hájek.

První čtvrtletí roku 2001 bylo plně věnováno práci na T 623, aby byla připravena na první asistenční službu na Masarykově okruhu. Bohužel s kauzou odvolaného prezidenta MHJ souvisela i tato Tatra a starosta sboru byl požádán kriminální policií o vysvětlení okolností nabytí vozidla. Dokonce byla zmíněna možnost zabavení vozu, která by zřejmě znamenala další hlubokou finanční ránu. Naštěstí nám auto zůstalo a úspěšně a spolehlivě slouží. Také bylo rozhodnuto o pořízení nášivek - domovenek na uniformy. Zvítězil návrh kopírující znak na kapotě T 623, tedy znak města s nápisem Hasiči Šlapanice. Bylo také rozhodnuto o umístění téhož označení na ostatní vozidla. Podařilo se nám levně zakoupit 3 radiostanice Tesla do vozidel.

Na podzim se konalo slavnostní vysvěcení znaku a nového praporu města. My jsme měli tu čest být nositeli symbolů při této akci, kde jsme také poprvé představili veřejnosti nové nášivky na uniformách. Ty okamžitě upoutaly pozornost veřejnosti a sklidily svým vydařeným provedením a vzhledem obdiv.

Výjezdy roku 2001 – 6 požárů, dopravní nehoda a živelná pohroma. Zmíníme požár autolakovny, který zlikvidoval několik automobilů, požár elektrorozvodny v Sokolnicích. Také jsme pomáhali odstraňovat následky tragické dopravní nehody končící smrtí motocyklisty, který narazil do stavebního stroje a doslova se roztříštil o radlici. Šlapanice také zasáhla 4. 8. smršť. Ta přinesla spoustu škod na majetku – poškozené střechy, polámané stromy, proudy vody v ulicích. Naštěstí se vše obešlo bez zranění osob. Tento zásah byl velkou zkouškou nasazení jednotky, která musela prokázat zvládnutí krizové situace a řešit spoustu žádostí občanů o pomoc. Samozřejmě nám pomáhali okolní dobrovolné i profesionální sbory, kterým patří dík. 

Počátek roku 2002 byl poznamenán tragédií, kdy při požáru kasina v Brně zemřeli dva příslušníci HZS Brno. Na sbírku pro pozůstalé přispěl i náš sbor. 
K výše zmíněným domovenkám přibyly na pracovní uniformy ještě jmenovky. Dále se nám podařilo získat významného sponzora, kterým je firma Shell, jejíž čerpací stanice se nachází ve Šlapanicích a poskytuje nám pohonné hmoty pro T 623. Oddíl mládeže začala podporovat společnost Známá firma.

V tomto roce byla vyrobena trička sboru a schváleno vytvoření internetových stránek. Čekal nás také poměrně náročný úkol. Byli jsme požádáni firmou Kappa Karton Morava o zajištění asistence při požárně rizikových pracech při úpravách na výrobní lince po dobu 30 dní nonstop, a to s nástupem již za dva dny. Bylo nutno urychleně svolat mužstvo a vytvořit rozpis směn na celý měsíc, což je u zaměstnaných dobrovolných hasičů nemalý problém, nicméně podařilo se a byla zajištěna stálá jednočlenná hlídka s vozidlem T 623. Nezanedbatelným přínosem úsilí byl příspěvek do sborové pokladny i přivýdělek jednotlivých členů.

Konečně se nám podařilo uskutečnit výměnu střešní krytiny na zbrojnici, kterou nám před lety věnovala firma Tondach a od té doby ležela uskladněna na půdě. Drobnými doplňky záchranářského vybavení byla vybavena T 623. Na konci roku dostala jednotka vánoční dárek v podobě vozidla CAS 32 T 815 po celkové repasi, které zakoupilo město. Po pěti letech postihly republiku další povodně. Tentokrát zasáhly zejména Čechy. Šlapaničtí hasiči byli opět připraveni pomoci a 20. 8. vyrazili na čtyřdenní nasazení do Litoměřic. Z celkem 19 výjezdů (z toho 2 cvičení) stojí za zmínku ještě další živelná pohroma, kdy smršť postihla část Brna. Déle bylo 5 dopravních nehod a menší požáry.

2003

Starostou sboru byl zvolen Jiří Červenka. Pokoušíme se zajistit nové vozidlo namísto zastaralé T 623 - bohužel bez úspěchu. Na výroční členské schůzi bylo schváleno povinné odpracování brigádnických hodin ve zbrojnici a vyloučení členů, kteří (i přes písemné výzvy) neplatí dva roky po sobě členské příspěvky. Po dlouhých jednáních se podařilo získat zakládací listinu sboru ze soukromé sbírky. Listinu poté zdarma zrestauroval Moravský zemský archív. Po vytvoření několika kopií, včetně pečeti, byla listina uložena v Okresním státním archívu v Rajhradě, kde bude mít ideální podmínky pro další uchování. Zúčastnili jsme se oslav 100. výročí založení SDH Starý Lískovec. Školící středisko Masarykovy univerzity věnovalo do zbrojnice vyřazený nábytek (stoly, skříně, křesla). JSDH absolvovala 31 výjezdů, z toho 21 požárů (většinou stohy a porosty), 2 dopravní nehody, 7 jiných technických zásahů a 2 cvičení. Za zmínku stojí 11. 8. rozsáhlý lesní požár v Brně-Jundrově a 19. 9. velké námětové cvičení na letišti v Brně-Tuřanech simulující pád letadla.

2004

Starostou sboru se stal opět Michal Velan. Bohužel díky kolapsu počítače došlo ke ztrátě většiny písemných záznamů z tohoto roku. Pořádali jsme tradiční kulturní akce, účastnili jsme se asistencí a ukázek. Oddíl mládeže navštívil výstavu požární techniky Pyros na Brněnském výstavišti. Některé zásahy: 14. 1. odčerpávání vody z letištní plochy v Brně–Tuřanech 2. 2. uvolňování koryta potoka od ledových ker 11. 5. rozsáhlý požár střechy průmyslového objektu v Sokolnicích 21. 6. tragický výbuch plynu s následným požárem a zřícením části bytového domu na ul. Tržní v Brně, kde naše jednotka, prováděla zásobování vodou a odklízení sutin. Při zřícení domu bohužel zemřela malá dcera zasahujícího profesionálního hasiče, který v domě bydlel. 5. 7. postihla Šlapanice menší smršť, která měla za následek ulámané a popadané větve a propadlou vozovku na křižovatce ulic Brněnská, Nádražní a Kalvodova. 14. 7. požár chaty u remízku poblíž letiště

2005

Sbor má 88 členů. Členskou základnou byl schválen odprodej T 623, jejíž provoz se nevyplácel. Nabízeli jsme ji i muzeu v Přibyslavi, kde už jedna Tatra ze Šlapanic stojí. Po dlouhých jednáních s několika zájemci, se ji podařilo prodat až v roce 2006 soukromému sběrateli. Na uvolněné místo byl zařazen svépomocí upravený vůz Škoda Forman Praktik, který převedl HZS Jmk na město Šlapanice. Tím skončila éra vlastního vozidla sboru. Vyřešil se dlouhodobý problém s absencí vedoucích mládeže. Pořádali jsme sobotní Ostatky spojené s Pochováváním basy. K tomuto sdružení dvou akcí do jediného večera nás vedly úsporné důvody, neboť na samotné úterní Pochovávání basy chodilo jen pár návštěvníků. S nově upraveným TA Škoda Forman jsme se zúčastnili oslav 125 výročí založení HS Zastávka. JSDH asistovala na letišti v Brně-Tuřanech při CIAF (prestižní mezinárodní letecká přehlídka), která byla do Brna přestěhována z Hradce Králové. Prováděli jsme také ukázky na Dni dětí. Bylo 26 výjezdů - 13 požárů, 7 technických pomocí, 1 živelná pohroma, 2 plané poplachy, 3 prověřovací cvičení.

2006

Obnovili jsme práce na dopisování naší kroniky, kde chybí záznamy od roku 1994. Na internetové stránky města byla umístěna prezentace sboru i JSDH. Pořádali jsme Šlapanické slavnosti, a to v nově zrekonstruovaném městském parku na ulici Riegrova, kde pořádáme většinu kulturních akcí. Zkusili jsme i Babské hody, ale bohužel skončily velkým prodělkem. Zúčastnili jsme se oslav 110. výročí založení SDH Jiříkovice. Na podzim proběhly komunální volby a došlo k zásadním změnám, které měly vliv na další komunikaci s městem. Jednotka vyjela ke 34 událostem - 14 požárů, 9 živelných pohrom, 10 technických pomocí, 1 planý poplach.

2007

Po volbách do obecních zastupitelstev na podzim roku 2006 a nástupu nových představitelů města začaly problémy v komunikaci s touto institucí. Díky suverénnímu a arogantnímu chování vedení města a neúctě k zaběhnutým věcem dochází k častým sporům s některými místními organizacemi. Hasičský sbor a jeho výbor stojí v čele „odboje“. Nejvíce se konflikty odrazily na pořádání Šlapanických slavností. Přesto i nadále získáváme finanční příspěvky z městského rozpočtu na činnost organizace i pořádání slavností. Ale ani tato podpora se neobejde bez problémů. Nevzdáváme se a pracujeme dál, jako dřív. Jen musíme navíc počítat s klacky házenými pod nohy, i když na první pohled vztahy vypadají jako korektní. Financování naší činnosti je také z velké části postaveno na sponzorech. Mnozí z nich jsou z řad členů a poskytují tak své prostředky zejména k pořádání akcí (autodoprava, ozvučení, tisk materiálů apod.). Oddíl mládeže byl vybaven novými pomůckami pro trénování uzlové štafety a pro požární útok. Dále proběhl třídenní výlet oddílu a vánoční besídka. Byly pořízeny další části inventáře potřebného k pořádání akcí. Realizovali jsme tradiční kulturní program. Šlapanické slavnosti se tentokrát odehrály s velkým a vynuceným organizačním podílem města, které se jednoduše rozhodlo od teď dělat slavnosti po svém. To se neobešlo bez konfliktů a problémů. Družstvo mužů–veteránů (většinou nečlenů JSDH) se zúčastnilo netradiční soutěže v Brněnských Ivanovicích. Do místního muzea jsme na výstavu o folkloru zapůjčili právo, které nám bylo předčasně vráceno, neboť jeho hmotnost neustála po pár týdnech vitrína, v níž viselo. Začali jsme se pomalu připravovat na blížící se oslavy 120. výročí založení sboru. Zejména kvůli rozložení finanční náročnosti jsme už pořídili některé upomínkové předměty. JSDH opět prováděla asistence na Masarykově okruhu a při CIAF na letišti. Proběhlo 42 výjezdů jednotky (2 taktická cvičení, 19 požárů, 15 technických pomocí, 3 živelné pohromy, 1 dopravní nehoda, 2 úniky ropných látek). Celkově se dá říci, že ve statistikách ubývá požárů a narůstá počet technických zásahů všeho druhu.

2008

Náš sbor má ve svých řadách čerstvě vyškoleného rozhodčího soutěží mládeže. Byl zakoupen velký skládací stan, který bude sloužit jako zázemí při pořádaných akcích. Protože inventář věcí, potřebných k činnosti sboru, se rozrůstá a zbrojnice nedisponuje dostatečným prostorem a vůlí velitele JSDH pro jeho uložení, nabídla prostory pro uložení rodina našich členů. Uložený majetek je řádně evidován a kontrolován po každém použití. Letní dětský tábor jsme uspořádali společně s SDH Brno–Vinohrady v Meziříčku. Zúčastnili jsme se oslav výročí založení sborů v Kobylnicích, Velaticích, VČS v Bedřichovicích a Zastávce. Město zakoupilo do zasedací místnosti zbrojnice nové stoly a židle. JSDH dostala na jaře od města vysloužilé služební vozidlo Škoda Felicia, které bylo upraveno do hasičské podoby a zařazeno jako velitelský automobil. 31. 8. byla jednotce slavnostně předána do užívání zcela nová CAS 15 na podvozku MAN, která nahradila zastaralou Avii (DA12). Nové auto bylo financováno městem a dotacemi z kraje i státu. Předání proběhlo za účasti ministra vnitra ČR. Vztahy mezi městem a velitelem JSDH jsou na mnohem lepší úrovni, než vztahy mezi městem a sborem. JSDH asistovala na Masarykově okruhu a naposledy při CIAF. Letecká přehlídka se už napříště v Brně konat nebude. Bylo zaznamenáno 44 výjezdů.